Deltagarna på avtalskonferensen för Skärgårdstrafik

Avtalskraven för Skärgårdstrafik utformas

I höst ska ett nytt kollektivavtal för Sekos medlemmar inom skärgårdstrafiken vara på plats. På torsdagen samlades ett tiotal förtroendevalda i Stockholm för att gå igenom motioner och mejsla fram avtalskrav inför de kommande förhandlingarna.

Publicerad:

Deltagarna på avtalskonferensen kommer från ett flertal olika rederier som exempelvis Blidösundsbolaget, Ballerina och Styrsö. Motionerna som avhandlades handlade bland annat om boende, arbetstider, ersättningar, scheman, raster och vikarier. Deltagarna fick sedan ta fram en ”topp-fem”-lista över de motioner som de ansåg viktigast att arbeta vidare med.

– Självklart vill vi ha in så många förbättringar som möjligt i avtalet, men vår motpart Almega brukar alltid vilja annorlunda, och som alltid i en avtalsrörelse måste vi prioritera. Nu ska vi, utifrån det som har prioriterats på avtalskonferensen, börja ta fram yrkanden som sedan ska upp till förbundsstyrelsen innan vi kan överlämna dem till motparten, säger Joakim Hellmouth, ombudsman på Seko och ansvarig för Skärgårdstrafik-avtalet.

Deltagarna på avtalskonferensen fick många tillfällen att byta erfarenheter med varandra och var nöjda med dagen.

–  Det har varit en jättebra dag med givande diskussioner. Själv har jag fått insikt i saker som både skiljer oss åt och som vi har gemensamt. Alla på konferensen har fått komma till tals och jag är tror att alla medlemmar på avtalsområdet kan känna sig väl representerade inför de kommande förhandlingarna, säger Wilhelmina Holmberg, som är Seko-representant för rederiet Ballerina.  

Avtalet löper ut den 30 september, yrkanden ska växlas någon gång efter sommaren.

Uppdaterad: