2023

  • Kompletterande information – sjöavtalet

    Seko och Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) träffade den 19 april en tvåårig överenskommelse om nya löner för Sekos medlemmar inom sjöfarten. Mer information om avtalets innehåll och nya lö...

  • Uppgörelse klar för Sjöfarten

    Seko och Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) har idag träffat en tvåårig överenskommelse om nya löner för Sekos medlemmar inom sjöfarten.

  • Seko har växlat yrkanden med Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF)

    I dag växlade Seko yrkanden med SARF gällande sjöavtalen (Storsjöavtalet, Färjeavtalet, Hamn- och bogseravtalet). Vilotid, arbetstidsförkortning och ökad avsättning till pension är viktiga frågor f&o...