Seko sjöfolk samlades på avtalskonferens i Göteborg

Avtal 2023: Arbetsmiljö och vilotider viktiga frågor på Seko sjöfolks avtalskonferens

En bättre arbetsmiljö, rätt bemanning och längre vilotidsperioder. Det är några av frågorna som Seko sjöfolk diskuterade på sin avtalskonferens i Göteborg under torsdagen.

Publicerad:

Avtalsrörelsen har startat på allvar och som brukligt samlas Sekos olika branscher för att mejsla fram avtalskrav och det som sedermera ska bli skarpa yrkanden gentemot arbetsgivarsidan. Under torsdagen samlades ett drygt tjugotal representanter från Seko sjöfolk på Ullevi i Göteborg för att tillsammans försöka enas om vilka frågor som är viktigast att driva i de kommande förhandlingarna.

Avtalskonferensen ägnades nästan uteslutande åt att behandla och diskutera de 26 motioner som hade inkommit till mötet. Motioner som handlade om bland annat lönenivåer och ersättningar för sjöfolket, men också mycket om bemanning, scheman, vilotid och pensioner.

Mot dagens slut hade konferensens deltagare prioriterat vilka frågor som de ansåg angelägna att driva i de kommande förhandlingarna.

– Seko sjöfolk har bland annat prioriterat frågor om en bättre arbetsmiljö och längre vilotidsperioder. Alla har också varit överens om att arbetsbelastningen ombord har ökat. Man upplever en mindre besättningsnumerär nu än innan pandemin, trots att verksamheten nu är igång i normaldrift igen. Det här blir alltså, förutom lönekraven, viktiga frågor vi kommer att driva vidare, säger Joakim Hellmouth, ombudsman på Seko och ansvarig för sjöavtalen.

Det som sker härnäst är att avtalsyrkanden ska tas fram och sammanställas och sedan behandlas av Sekos förbundsstyrelse innan de kan överlämnas till motparterna.

Uppdaterad: