Skärgårdsavtalet klart

I fredags, den 12 februari, blev förhandlingarna om skärgårdsavtalet mellan Seko och Almega är klara. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2021 till 30 september 2023. Lönerna höjs från och med 1 maj 2021.

Publicerad:

– Pandemin har påverkat alla våra avtalsförhandlingar. Givet omständigheterna så är det ett hyggligt avtal, säger Joakim Hellmouth, ombudsman för Seko.

– Att vi fått igenom vårt krav på månadslön är vi nöjda med. Det här är avtal vi kan leva med, med tanke på hur coronakrisen har drabbat hela passagerarsjöfarten och inte minst rederier inom chartertrafiken, säger Pelle Andersson, ombudsman för Seko sjöfolk.

De mest avgörande förändringarna i det nya skärgårdsavtalet är:

  • En partsgemensamarbetsgrupp som ska behandla frågan om motverkan och hanteringen av trakasserier. Det ska också tillsättas en arbetsgrupp för att titta på frågan om avdragsregler vid vab (vård av barn). 
  • En låglönesatsning där nivån för begynnelselönen höjs lite mer än övriga. Alla löner höjs från och med 1 maj 2021. Utöver detta höjs även övriga sedvanliga tillägg.
  • En stegvis sänkt ålder för avtalspension som innebär att yngre anställda börjar tjäna in sin avtalspension från 22 år, istället för som tidigare vid 25-års ålder.

En annan förändring är att det nya skärgårdsavtalet tillåter två säsonger när det gäller restaurangverksamheten. Seko går med på Almegas önskemål om julsäsong (under november och december) inom restaurangverksamheten, då säsongsanställda nu får månadslön istället för timlön.

Klicka här för att läsa överenskommelsen i sin helhet.

Uppdaterad: