Skriv motioner till Skärgårdsavtalet

Du som är medlem inom Skärgårdstrafikens område kan nu skicka in motioner (förslag) på saker du vill förändra eller förbättra i avtalet och som du tycker bör tas upp till diskussion på kommande avtalskonferens den 24 april.  

Publicerad:

Ett sätt för medlemmarna att vara delaktiga och påverka utgången av avtalsförhandlingarna är att skriva motioner till avtalskonferenserna. 

För att skriva en motion behöver du kortfattat beskriva bakgrunden till din motion och vad du vill förbättra/förändra i avtalet. 

Du behöver också sammanfatta motionen i yrkanden, och helst i så kallade att-satser.

Uppge också vem du som skrivit motionen är och dina kontaktuppgifter, maila din motion till joakim.hellmouth@seko.se 

Motionen måste vara inskickad senast den 31 mars 2020.

Du kan också använda denna ifyllningsbara pdf-mall när du skriver din motion. Spara ner den på din dator först om det inte fungerar att maila direkt från din webbläsare.

Uppdaterad: