Seko och SARF prolongerar

Seko och Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) har på grund av den pågående Corona-pandemin beslutat att prolongera storsjö- och färjeavtalet och tillhörande lokala avtal så som stadgas i storsjö- och färjeavtalet.

Publicerad:

Prolongeringen gäller till den 30 november 2020. Avtalen finner du under "aktuella avtal"

Uppdaterad: