Seko har tecknat avtal om korttidspermittering för sjöfarten

Seko har idag tecknat ett centralt avtal med SARF kring korttidspermitteringar inom sjöfarten. Detta med anledning av den dramatiska utvecklingen med anledning av Coronaviruset. Sjöfarten är en av de branscher som drabbats riktigt hårt av den kris som råder just nu.

Publicerad:

Sekos avtalssekreterare, Mats Ekeklint säger såhär om avtalet.
- Det är självfallet inget roligt att skriva under den här typen av avtal. Men vi befinner oss i en extraordinär situation som redan fått enorma konsekvenser för våra medlemmar inom sjöfarten och för de företag som de arbetar i. Vår ambition är att undvika så många varsel som möjligt och därför har vi nu gjort denna överenskommelse med vår motpart, säger Mats Ekeklint.

Avtalet innebär att arbetsgivaren kan minska arbetstiden för den anställde samtidigt som den enskilde ändå får cirka 90 procent av sin lön. För att det centrala avtalet ska gälla krävs även lokala överenskommelser.

Information om hur den lönemässiga effekten slår går att läsa här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Bifogat finns avtalet mellan Seko och SARF i sin helhet.

Uppdaterad: