Fotograf: Linus Meyer

Kritiskt läge i förhandlingarna på Kommunikationsområdet

Förhandlingarna med Almega på Bransch Kommunikation är inne i ett kritiskt skede. Avtalet löper ut den 31 december och förhandlingarna går trögt. Området är ett av förbundets största avtalsområden och omfattar drygt 12 000 medlemmar inom bland annat, PostNord, CityMail, Swedavia och Menzies.

Publicerad:

-  Vi befinner oss i ett läge i samhället där alla måste ta sitt ansvar, även när det gäller lönebildningen. Vi upplever tyvärr att Almega ställer orimliga krav som skulle minska våra medlemmars trygghet. Våra medlemmar behöver mer trygghet, inte mindre, säger Sune Blomkvist, ombudsman på Seko.

- Just utifrån det rådande läget i samhället med pandemin och allt vad den innebär har vi valt att inte kräva mer än andra på arbetsmarknaden. Det handlar om att sätta löner i krontal och procent i enlighet med det så kallade märket, en så kallad låglönesatsning, inte mer än så, säger Sune Blomkvist.

Almega är kända för att sticka ut bland våra motparter som en arbetsgivarorganisation som är ideologiskt drivna snarare än lösningsorienterade. Vi har dock under denna avtalsrörelse sett en förändring på några av våra andra avtalsområden, där Almega varit konstruktiva på ett annat sätt än tidigare, bland annat på spårtrafikområdet. Tyvärr är ser vi inte samma positiva utveckling på bransch Kommunikation.

- Vi är besvikna på Almega. Att i dessa tider lägga fram skambud på skambud är direkt oseriöst, säger Sune Blomkvist.

Nästa förhandlingsdag är utsatt till den 28 december. Når vi inget förhandlingsresultat inom en snar framtid hamnar vi i ett läge där strejkvarsel är den enda utvägen.

Uppdaterad: