Avtal klart inom bransch Kommunikation

Idag 7 januari har Seko skrivit under avtalet för Bransch kommunikation som bland annat omfattar medlemmar Postnord, Citymail, Swedavia och Menzies. Postnord är den största arbetsgivaren på avtalsområdet.

Publicerad:

 - Utifrån rådande omständigheter med en pandemi och ett styrande märke får förhandlingsresultatet ses som en framgång, säger Sekos omudsman Sune Blomkvist som ansvarat för förhandlingarna mot Almega.

- Vi är mest nöjda med låglönesatsningen som innebär att medlemmar i Seko som har en månadslön som understiger 26100 kr de största vinnarna. Även fortsatta förstärkningar på flexpensionen innebär att samtliga anställda över 18 år har en flexpension på 1,1 % av lönesumman efter augusti 2022. Samtidigt har vi stått emot samtliga avtalsförsämringar som Almega yrkade på inför förhandlingarna, säger Sune Blomkvist.

Avtalet gäller mellan 1 januari 2021 - 31 juli 2023. Nedan en kort sammanställning av det viktigaste som Seko har förhandlat fram.

 • En kraftig låglönesatsning där samtliga genererar minst 705 kronor (heltid) till lönepotten från mars 2021 och minst 536 kronor till potten i augusti 2022. Officiellt ligger avtalet på det så kallade märket på 5,4%.
 • Flexpensionen för samtliga anställda från 18 år, höjs i två omgångar, efter augusti 2022 avsätts 1,1% av lönen till en välbehövlig avtalspension utöver ITP-pensionen.
 • Samtliga ersättningar höjs med 2,9 % från mars 2021 och 1,8% augusti 2022.
 • Ingångslönerna höjs med 2,3% från mars 2021 och 2,0% från augusti 2022.
 • Arbetsgivaren får ett tydligare ansvar för sina anställda mot sexuella trakasserier i tjänsten kopplat till tredje man.
 • Parterna ska verka för att avsättningen till avtalspensionen ska framgå på lönespecifikationen.
 • Parterna startar en arbetsgrupp som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor under avtalsperioden.
 • Avtalsreglering kring kontroll- övervakning och bevakningssystem.
 • Möjlighet att arbeta fram till 68 år, 69 år från 1 jan 2023 (tidigare gällde 67 år).
 • Företaget och den anställde kan bli överens om att sex månader innan lönerevisionen, kan ny lön sättas vid anställningen inklusive befordrad tjänst så att lönerevisionen redan är omhändertagen och då ingår inte individen i lönerevisionen.

Almega yrkade på:

 • Samtliga lokala avtal kan sägas upp utan risk för konflikt mellan parterna.
 • Avveckla flexpensionen för 18 – 24 åringar.
 • Införa begränsningsperiod på tolv månader (årsarbetstid).
 • Införa ”avtalad visstid” som ytterligare en anställningsform.

Samtliga ovanstående yrkanden har Seko städat bort från bordet.

Läs förhandlingsprotokollet här

För dig som jobbar inom PostNord finns medlemsinformation om det nya avtalet här

Uppdaterad: