Krav växlade på kommunikationsavtalet

Seko och Almega har växlat yrkanden på kommunikationsavtalet där bland annat PostNord och Bring Citymail ingår. Seko kräver 2,8 procent och 672 kronor i löneökning plus en individgaranti på 400 kronor.

Publicerad:

Seko vill även ha en låglönesatsning enligt LO-samordningen, då det är relativt stora grupper inom branschen som tjänar under 24 000 kronor per månad.

Almega yrkar i sin tur på att den lokala löneprocessen ska utvecklas, flexibiliteten ökas när det gäller arbetstider samt ökade möjligheten för arbetsgivare att ta ut övertid och mertid. Almega vill också halvera varseltiden för schemaändringar – från 14 dagar till 7 dagar.

Seko vill dessutom stärka tjänstepensionen genom en extra avsättning med 0,2 procent samt att semestertillägget på 0,8 procent ska kunna bytas mot avsättning till tjänstepensionen eller fem extra semesterdagar.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: