Sjöfolk

Här hittar du material för bransch sjöfolk

  • Jobba aktivt – en handbok om diskriminering (2,45 MB)

    Seko sjöfolks handbok "Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier" är ett stöd i det viktiga arbetet med att förebygga och hantera diskriminering ombord. Vid pågående ärenden kan handboken användas som en checklista att följa genom alla steg från anmälan via utredning till beslut och åtgärder. Handboken riktar sig främst till fackligt förtroendevalda och skyddsombud.

JOBBA AKTIVT - EN HANDBOK OM DISKRIMINERING

BESTÄLLARE

       
Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikatioinsenheten