Arbetsmiljö

Här hittar du material om arbetsmiljö.

  • Jobba aktivt – en handbok om diskriminering (2,45 MB)

    Seko sjöfolks handbok "Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier" är ett stöd i det viktiga arbetet med att förebygga och hantera diskriminering ombord. Vid pågående ärenden kan handboken användas som en checklista att följa genom alla steg från anmälan via utredning till beslut och åtgärder. Handboken riktar sig främst till fackligt förtroendevalda och skyddsombud.

  • Skyddsombud vad är det? (657 kB)

    En folder för rekrytering av skyddsombud.

  • Genuskoll_på_arbetsmiljön_300.084_01.2020_webb.pdf (678 kB)

    En folder med tips på hur du som skyddsombud kan arbeta för att undersöka arbetsmiljön ur ett genusperspektiv

  • Affisch Arbetsmiljöveckan 2021 (15 kB)

Trycksaker - Arbetsmiljö

Jobba aktivt - en handbok om diskriminering

Skyddsombud vad är det?

Genuskoll på arbetsmiljön

Affisch Arbetsmiljöveckan 2021

  

BESTÄLLARE

           
Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten