Kenya

Projekt Kenya – Seko bedriver tillsamman med dem andra svenska byggfacken programmet Amandla! Innovative Unionism Programme. 

i Kenya pågår flera stora väg och järnvägsbyggen och fackförbundet för dem anställda i byggsekorn jobbar med att organizera, förbättra vilkoren och arbetsmiljön för dem anställda.

Uppdaterad: