Colombia

Dessa foton visar det projekt som Seko har i Colombia för att stödja organiseringen av arbetare i Claro ( Claro – Colombiansk teleoperatör). 

Bilderna är tagna i samband med ett projektbesök i Colombia. Projektet har som målsättning att genom organisering, teckna kollektivavtal och utbilda i fackföreningen ge dem anställda i Claro bättre och tryggare villkor och därmed en bättre levnadssituation.

Att organisera sig och att var fackligt förtroendevald i Colombia är förenat med risker och dem fackligt anslutna och dem förtroendevalda utsätts ständigt för trakasserier och hot. Trots detta kämpar denna fackförening vidare och har som mål att organisera fler företag i Telecom branschen och skapa ett nationell fackförening för Telecom anställda.

Projektet är ett delprojekt i projektet Organizing and negotiating global agreements in the ICTS sector in Latin America and the Caribbean. Projektet bedrivs av Seko i samarbete med UNI Global Union.

Fotograf Stefan F Lindberg

Uppdaterad:
Kategorier: