Inkomstförsäkring och a-kassa

Sekos inkomstförsäkring ger, under förutsättning att du också är med i a-kassan, mer pengar i plånboken om du skulle bli arbetslös. Försäkringen ingår i medlemskapet och ger ungefär 80 procent av lönen vid arbetslöshet.

Idag ger a-kassan ersättning för inkomster upp till 25 025 kronor. Tjänar du mer kan du förlora mycket pengar om du blir arbetslös. Därför erbjuder Seko sina medlemmar en inkomstförsäkring.

Tjänar du mer än 25 025 kronor och är medlem i Seko, så innebär det att du kan få ut cirka 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst tillsammans med din ersättning från a-kassan. Detta oberoende av hur stor din inkomst har varit, eftersom Sekos inkomstförsäkring – till skillnad från andra förbund – inte har något övre tak.

Inkomstförsäkringen gäller under första 100 dagarna av arbetslöshet.

För att omfattas av inkomstförsäkringen ska du:

  • Ha en lön som överstiger a-kassans ersättningstak på 25 025 kronor.
  • Ha varit medlem i Seko eller annat fackförbund med obligatorisk inkomstförsäkring och a-kassan de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde.
  • Om inte annat framgår av försäkringsbeskedet får du inte ha varit arbetslös under kvalifikationstiden.

Fyll i denna blankett om du behöver ansöka om ersättning från Sekos inkomstförsäkring. Anvisningar finns på blanketten.

Du kan läsa mer om inkomstförsäkringen på Folksams hemsida.

Ansök om medlemskap i a-kassan redan idag.

 

Frågor och svar om inkomstförsäkringen

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten