Inkomstförsäkring och a-kassa

Sekos inkomstförsäkring ger, under förutsättning att du också är med i Sekos a-kassa, mer pengar i plånboken om du skulle bli arbetslös. Försäkringen ingår i medlemskapet och ger ungefär 80 procent av lönen vid arbetslöshet.

****Nyhet: Från den 1 januari kan du köpa ett tillägg till din inkomstförsäkring, läs mer på denna sida***

A-kassan ger ersättning för inkomster upp till 33 000 kronor, vilket är det så kallade taket för vad du får ersättning för. 

Tjänar du mer än taket i a-kassan kan du förlora mycket pengar om du blir arbetslös. Därför erbjuder Seko sina medlemmar en inkomstförsäkring.

Tjänar du mer än taket i a-kassan och är medlem i Seko och Sekos a-kassa, så innebär det att du kan få ut cirka 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst tillsammans med din ersättning från a-kassan. Detta oberoende av hur stor din inkomst har varit, eftersom Sekos inkomstförsäkring – till skillnad från andra förbund – inte har något övre tak.

Inkomstförsäkringen gäller under första 100 dagarna av arbetslöshet.

För att omfattas av inkomstförsäkringen ska du:

  • Ha en lön som överstiger a-kassans ersättningstak på 33 000 kronor.
  • Ha varit medlem i Seko och Sekos a-kassa de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde.
  • Om inte annat framgår av försäkringsbeskedet får du inte ha varit arbetslös under kvalifikationstiden.

Fyll i denna blankett om du behöver ansöka om ersättning från Sekos inkomstförsäkring. Anvisningar finns på blanketten.

Du kan läsa mer om inkomstförsäkringen på Folksams hemsida.

Ansök om medlemskap i a-kassan redan idag.

Du även köpa ett tillägg till din inkomstförsäkring, för att förlänga ditt skydd till 200 dagar, läs mer på denna sida

 

Frågor och svar om inkomstförsäkringen

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten