Sekos medlemsförsäkringar - Folksam

Inkomstförsäkring - Med Sekos inkomstförsäkring kan du få mer i plånboken. Inkomstförsäkringen ersätter cirka 80 procent av din lön vid arbetslöshet. Sekos inkomstförsäkring har inget övre tak som vissa andra förbund. Försäkringen ingår för alla medlemmar i Seko och gäller under de första 100 dagarna av arbetslöshet. Läs mer om inkomstförsäkringen.

Sekos Kompletterings- TGL förlänger efterskyddet för dig som är medlem i Seko fram till den månad du fyller 65 år. Förutsättningen är att du fortsätter som medlem i Seko under hela perioden.

Barngrupplivförsäkring ger dödsboet ersättning vid barns dödsfall. Försäkringen gäller till och med det år barnet fyller 18 år.

Medlemsolycksfall Fritid - Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. Här ingår bland annat:

  • Olycksfallsersättning
  • Akutersättning
  • Sjukhusvistelse
  • Tandskador
  • Rehabilitering  
  • Kroppsskadeersättning
  • Medicinsk Invaliditet 

För dig som är medlem i Seko ingår försäkringen i medlemskapet och du kan sedan utöka din försäkring. Din partner kan också teckna försäkringen. 

Om du vill veta mer om dina försäkringar kan du besöka Folksams webbsida för mer information.

Folksams servicetelefon 0771-950 950.

Försäkringar för specifika branschområden

Om du tillhör gruppen privat anställda vägarbetare eller branschområdet Sjöfolk har du ytterligare försäkringar som ingår i ditt medlemskap. Ta kontakt med din region eller lokala fackliga ombud för mer information

.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten