Studerandemedlemskap

När du studerar kan du under studietiden bli medlem i Seko. Det kan vara när du genomgår en yrkesutbildning på gymnasiet. Det kan också vara en utbildning som efter slutförd utbildning ger ett jobb inom Sekos organisationsområde.

Gymnasial yrkesutbildning
Som studerande vid en yrkesutbildning på gymnasienivå är medlemskapet kostnadsfritt fram till den 31 augusti det år du fyller 20 år. Utbildningen ska leda till Sekos organisationsområde och vara godkänd av Seko.
Fr.o.m. höstterminen det år du fyller 20 år så betalar du 50 kr i månaden.

Yrkeshögskola
Studerar du vid en YH-utbildning, som är godkänd av Seko, erbjuds du att bli medlem i Seko för 50 kr för hela studieperioden, oavsett när medlemskapet påbörjas.

Tjänstledig för studier
Är du redan medlem och börjar studera så kan du behålla ditt medlemskap i Seko, då betalar du endast 50 kr i månaden i medlemsavgift.

Dessa avgifter inkluderar inte medlemskap i Sekos a-kassa. Som medlem i Seko är avgiften till Sekos a-kassa 125 kr per månad.

Medlemsansökan för studerande.

  

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: