Anmälan om autogiro

Nedan kan du anmäla att medlemsavgiften skall dras med autogiro. 

Om du redan har ett godkänt autogiro, men vill byta till annat konto är det viktigt att du först kontaktar oss för att först avsluta det befintliga, det går också att avsluta sitt autogiro i sin internetbank.

Medgivande till uttag från bankkonto / Jag vill betala med autogiro och önskar att medlemsavgiften dras från mitt konto.

Observera, i nuläget måste du vänta på att du får ett meddelande om att ditt medlemskap är bekräftat innan du kan ansöka om autogiro, annars kommer ett felmeddelande. Kontakta Seko Direkt (medlemsservice) för frågor. 

Steg 1: Fyll i dina uppgifter1 av 4

Personuppgifter
Bankuppgifter

Det är viktigt att ange korrekt clearing- och kontonummer, vänligen dubbelkolla innan ni skickar iväg beställningen av autogiro.

Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankontor, se ditt kontoutdrag. Swedbank har ibland fem siffror, till exempel 8327-9 XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta exempel 9. Handelsbankens clearingnummer börjar alltid med 6. Ange 6000, om du inte hittar det. Om du har personkonto på Nordea, ska du använda 3300 som clearingnummer.

Ange alla siffror i en följd, inget mellanrum eller streck etc.

Villkor