Vald på jobbet – grundutbildning för dig som blir förtroendevald!

Vald på jobbet och Vald på jobbet 2 är de första utbildningarna för dig som är nybliven förtroendevald. Här får du möjlighet att skaffa dig mycket av den kunskap du behöver för att klara uppdraget som facklig företrädare på din arbetsplats.

Vilken hjälp kan du ha av arbetsrätten, hur fungerar den svenska modellen och vilken är den fackliga idén? Denna utbildning handlar om att stärka dig i rollen som förtroendevald, ge dig de tips och det stöd du behöver för att kunna göra ett bra fackligt jobb för medlemmarna!

Innehåll:
Den fackliga idén
Den svenska modellen och kollektivavtal
Arbetsrätt, lag och avtal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Grundläggande kunskap om försäkringar
Rollen som förtroendevald, hur arbetar jag fackligt på min arbetsplats
Kunskap om Seko

Kursernas längd
Totalt 48 timmar (24 timmar Vald på jobbet + 24 timmar Vald på jobbet 2).
Kursen genomförs främst som externat, d v s ingen övernattning. I vissa fall kan det dock av praktiska skäl innebära att kursen genomförs som internat (övernattning).

Vill du gå utbildningen?
Välj ett datum nedan och anmäl dig!

 

 

Anmälan

    
    
Uppdaterad:
Sidansvarig: Studieenheten