Vägen framåt – en utbildning om att förstå och förändra samhället

Vägen framåt är utbildningen för dig som bättre vill förstå samhället – och hur vi ska kunna förändra det. Du får lära dig mer om konflikten mellan arbete och kapital, de olika politiska ideologierna och hur man förstår dagens politiska diskussioner och samhällsdebatt. 

Arbetarrörelsen har en lång historia av kamp för att förändra samhället. Hur har vår rörelses prioriteringar och strategier sett ut genom historien – och hur ser de ut idag? Under utbildningen får du lära dig mer om detta, förhoppningen är förstås att du och dina kurskamrater på sikt själva vill vara med och utforma vad arbetarrörelsen ska kämpa för! 

Målet med Vägen framåt är att deltagarna ska ha fördjupad kunskap om konflikten mellan arbete och kapital, bättre förstå skillnaden mellan de olika politiska ideologierna, deras påverkan på samhällsutvecklingen samt förstå politiska diskussioner till sin kärna och därigenom bättre kunna förstå och analysera samhällsdebatten. 

Utbildningens innehåll: 

  • Historiematerialism – människor och samhällets drivkrafter 
  • Mänsklighetens och samhällets utveckling genom historien 
  • Hur olika ideologier har växt fram ur tidigare samhällssystem 
  • Ekonomiska läror/inriktningar och ekonomiska begrepp 
  • Hegemoni – att vinna problemformuleringsinitiativet 
  • En fördjupning i den svenska modellen 

Målgrupp 

Förtroendevalda som önskar att bygga på sina kunskaper och förståelse för samhällsekonomi, filosofi och olika ideologiers påverkan på samhällsutvecklingen. Utbildningen arrangeras tillsammans med de övriga 6F-facken.

Kurslängd 

Tre dagars internat. 

Ekonomi 

Seko står för alla kurskostnader, resor, logi och förlorad arbetsförtjänst.

Intresseanmälan

 
  
  
  
  
 
 
Uppdaterad: