ARG – arbetsrätt grund

Arbetsrätt grund ger dig som är vald till förhandlare grunderna i arbetsrätten för att kunna förhandla med din arbetsgivare. Vilken hjälp kan du ta av den svenska arbetsrätten när du ska företräda medlemmarna på din arbetsplats?

Lena Johansson, ombudsman Seko och handledare för ARG-utbildningarna

Lena Johansson, ombudsman Seko och handledare för ARG-utbildningarna

Här får du grundläggande kunskap om den svenska arbetsrättslagstiftningen. Hur och varför uppkom den, hur är den uppbyggd och vilken hjälp kan du ha av den? Extra noga tittar vi på Medbestämmandelagen (MBL), Lagen om anställningsskydd (LAS) och diskrimineringslagstiftningen.
ARG riktar sig  till förtroendevalda med ett förhandlingsuppdrag.

Vill du gå utbildningen?
För information om kursdatum, kontakta den studieansvarige i din klubb eller region.

Du kan också fylla i den intresseanmälan som finns längre ner här på sidan.

Lena Johansson, ombudsman Seko och handledare för ARG-utbildningarna

Vad handlar ARG om?
– Det här är en grundläggande utbildning i den svenska arbetsrätten, framför allt går vi igenom Medbestämmandelagen (MBL), Lagen om anställningsskydd (LAS) och diskrimineringslagstiftningen. Du har definitivt nytta av att kunna de här lagarna när du sitter i en förhandling, eller samverkan, på din arbetsplats. Finns samverkansavtal så ersätter det vissa delar i MBL. Det är viktigt att kunna MBL så man vet i vilken typ av förhandling man sitter i och hur man kan använda sig av MBL för att få ett verkligt inflytande.

Ni pratar diskriminering?
– Diskriminering är ett ord många använder utan att känna till innebörden av det. Men kan vi inte lagen blir det svårt att driva frågorna. Vi vet att det förekommer både diskriminering och kränkningar ute på arbetsplatserna. Vi går igenom skillnaden mellan kränkande särbehandling och diskriminering eftersom det är två olika lagstiftningar. Om vi ökar kunskapen bland förtroendevalda kanske vi också kan få in fler fall.

"Jag vill att de förtroendevalda ska se möjligheterna".

Arbetet mot diskriminering behöver stärkas?
– Absolut, det handlar om att veta vad som är diskriminering, vad som är kränkande särbehandling och hur vi kan agera mot dem. En stor fråga idag är till exempel möjligheterna att förena arbetsliv med föräldraskap. Arbetsgivaren ska samverka om hur man undviker att hamna i diskrimineringssituationer, det märker vi handledare att det saknas kunskap om.

Och när det gäller LAS?
– Då diskuterar vi staplingen av tidsbegränsade anställningar, saklig grund för uppsägningar, turordningsregler och mycket annat. Att kunna LAS är en förutsättning för att kunna företräda arbetskamraterna när det gäller deras anställningar.

Så hur är det att hålla ARG?
– Jätteroligt, jag lär mig själv något nytt varje gång. Det är inspirerande att lära de som jobbar fackligt lokalt mer om arbetsrätten. Jag vill att de förtroendevalda ska se möjligheterna med exempelvis MBL. Kan de lagen och vet vad som gäller så finns det stora möjligheter att lösa frågor lokalt. Så fort frågorna lyfts uppåt begränsas förhandlingsutrymmet.

 

Kurstillfällen 2023

Datum Plats Anordnare Sista anmälningsdag

Anmälan

  
    
Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten