Sekos studieprogram

Här i Sekos studieprogram hittar du de flesta av de utbildningar du som förtroendevald i Seko kan gå under 2021. Dels de som Seko själva anordnar, dels de som genomförs i LOs regi.

För att anmäla dig till någon av utbildningarna kontaktar du antingen den studieansvarige i din klubb, eller den studieansvarige i din region. Till många av utbildningarna kan du också anmäla dig via LO:s hemsida.

På flera håll i landet ordnas dessutom ytterligare funktionsutbildningar. Det är exempelvis utbildningar för dig som är ordförande, kassör, sekreterare eller sitter i en valberedning. Hör av dig till den studieansvarige i din klubb/region för mer information!

  • Studieprogram 2021 (340 kB)

    Studieprogram för förtroendevalda i Seko

Digitala kurstillfällen 2021

Du kan anmäla dig till utbildningen i formuläret längs ner på sidan.

 

Vald på jobbet

DATUM Plats Anordnare SISTA ANMÄLNINGSDAG
15–17 november Digital Stockholm 20 september
22–24 november Digital Mellansverige 22 oktober
22–24 november Digital Mellansverige 22 oktober
14–16 december Digital Väst 29 oktober

 

VAld på jobbet 2

DATUM Plats Anordnare SISTA ANMÄLNINGSDAG
15–17 november Digital Västra Svealand 11 oktober
15–17 november Digital Mellansverige 15 oktober
22–24 november Digital Gävle Dala Fulltecknad
6–8 december Digital Stockholm 17 augusti

 

Intresseanmälan Vald på jobbet

  
    

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten