Praktiskt kring att anordna en introutbildning

Sekos introduktionsutbildning är en heldagsutbildning. Deltagarna söker ledigt för fackliga studier, utan lön från arbetsgivaren. I stället betalar Seko ut ett utbildningsstipendium till de som genomfört utbildningen.

Stipendiet kan utbetalas till de som är oorganiserade, medlemmar i Seko eller i ett annat förbund. Detta stipendium betalas ut av regionen, reseersättning står den som arrangerar för. Klubben står för förlorad arbetsförtjänst för kursledaren samt lunch- och fikakostnader.

Pappersarbetet kring utbildningen är inte svårt, men viktigt. Exempelvis måste ju deltagarna få betalt. För att få hjälp med detta vänder ni er så snart ni bestämt er för att hålla en introutbildning till studieadministratören i er region. Denna har svar på era frågor, visar er vilka papper som ska fyllas i och kan ofta hjälpa till även med annat, som exempelvis tips på lokal.

Vill ni ha hjälp av en av förbundets handledare med att hålla utbildningen pratar ni med den studieansvarige i er region eller vänder er direkt till studier@seko.se med en förfrågan.

Lämplig tågordning:

  1. Bestäm er för att köra en eller flera introutbildningar
  2. Ta kontakt med studieadministratören i er Seko-region
  3. Vid behov, ta hjälp av en handledare med att hålla utbildningen
  4. Boka lokal, fixa övrigt praktiskt
  5. Samla in MÄNGDER av anmälningar
  6. Kör!
  7. Utvärdera, och gör sedan allt ännu bättre nästa gång
Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten