Ta hjälp att växa!

Projekt 80 000 är namnet på Sekos satsning på att bygga ett större och starkare förbund. Fokus i projektet ligger på medlemsvärvning, på att genomföra effektiva satsningar där resultatet är tydligt mätbart.

Sedan starten 2016 har möjlighet funnits för klubbar och andra delar av Seko att ansöka om ekonomiskt stöd för lokala satsningar. Den möjligheten finns kvar under 2021, precis som för hela projektet gäller ett tydligt fokus på medlemsvärvning och mätbara mål.

Det stöd projektet kan ge handlar långtifrån enbart om pengar. Exempel på annat stöd som går att få är: värvarutbildning av förtroendevalda, hjälp med att rekrytera till och hålla introutbildningar, utskick, kartläggning, ringinsatser till nyanställda, autogiro-kampanjer.

Mer information om hur din klubb, branschorganisation eller förhandlingsorganisation kan ansöka om ekonomiskt stöd för och hjälp med era lokala aktiviteter hittar du nedan.
För direkt kontakt med Projekt 80 000, hör av dig till p80000@seko.se

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten