Checklista för värvning

Det viktigaste när du ska värva medlemmar är förstås att du tar samtalet. När samtalet väl är igång brukar det mesta komma av sig självt, men här är några saker som kan vara bra att tänka på.

Ytterligare frågor och svar kring medlemskapet hittar du här. 

 • Lappar på anslagstavlor och fikarumsbord i all ära – det absolut effektivaste sättet att värva en medlem är att gå fram och prata direkt med personen ifråga. Ett tips är att ha ett enkelt blad att sticka i handen på den du ska prata med, på så vis får du en "anledning" att inleda samtalet.

 • Varje samtal är unikt, men några saker är värda att komma ihåg. Pratar du med någon du inte känner: presentera dig, skaka gärna hand för att markera att samtalet är viktigt. Inled sedan med några frågor, låt personen själva prata om sin situation på jobbet. Utifrån detta kan du sedan berätta om Seko och förklara varför du tycker det är viktigt att vara medlem.

 • Använda gärna dina egna erfarenheter, berätta till exempel varför du själv blev medlem eller om något du fått hjälp med. Ska du beskriva vad Seko gör, använd gärna exempel från den egna arbetsplatsen.

 • Detta handlar om två saker. För det första; ställ frågan om medlemskap. Fortfarande uppger många, inte minst ungdomar, att anledningen till att de inte är medlemmar är att de aldrig fått frågan. För det andra; om någon vill bli medlem så hjälp dem att fylla i ansökan. Dels vill vi vara säkra att den blir rätt ifylld, men framför allt att den blir ifylld överhuvudtaget.

 • Varje ny medlem väljer också om de vill bli medlemmar i Sekos a-kassa, självklart är det något vi rekommenderar. Läs på här för att enkelt kunna förklara vad a-kassan är, oftast görs detta val i samband med att ni tillsammans fyller i ansökan.

 • Nya medlemmar betalar 50 kr/månad de första 6 månaderna, förutsatt att de betalar via autogiro eller löneavdrag. Detta är något du ska informera om. Autogiromedgivande görs enklast här på Seko.se, du kan också skriva ut en manuell blankett här. A-kasseavgiften på 148 kr tillkommer utöver medlemsavgiften i Seko.

  Informera också om vad den ordinarie avgiften blir från och med månad 7, alltså förbundsavgiften plus er lokala klubbavgift.

 • I medlemskapet ingår ett antal försäkringar. Informera den nyblivne medlemmen om att det dessutom finns två försäkringar de aktivt måste tacka nej till för att inte få. Detta gäller Medlemsolycksfall Fritid med höjd ersättning (information kommer från Folksam) och Help Juristförsäkring (information kommer från Help).

  1. Ta samtalet!
  2. Ställ frågan om medlemskap!
  3. Hjälp till med att fylla i ansökningsblanketten!