Om att vara många

  • Arbetsgivaren lyssnar inte på oss för att vi är facket. De lyssnar på oss för att vi är många.
  • Kollektivavtalen och våra rättigheter vilar i sista hand på att vi har möjlighet att gå ut i konflikt för dem. Utan den möjligheten får arbetsgivaren fritt spelrum. Facket är garanten för rättigheterna, och vi kommer att fortsätta vara det. Förutsättningen är "bara" att vi är tillräckligt många.
  • Vi står självklart för alla för alla människors lika värde i Seko. Dels för att det är den enda mänskliga hållningen, men också för att allt annat vore att gräva vår egen grav. All facklig styrka bygger på att vi är många. Ett fack som inte välkomnar alla anställda som medlemmar, och behandlar dem lika – oavsett vilket kön de har, varifrån de kommer, hur de ser ut, vem de älskar eller vad de tror på – blir ett svagt fack.
  • Om fler hade gjort som du och struntat i att bli medlemmar hade vi inte fått ut en spänn i löneökningar.
  • Är du verkligen helt säker på att det bästa är att möta framtiden ensam? Att du på egen hand är den bäst lämpade att försvara våra rättigheter, att tvinga fram helt nya?
  • När avtalsrörelsen börjar brukar arbetsgivaren säga upp alla våra kollektivavtal och yrkar på noll kronor i lönelyft – några funderingar på hur du kan möta det ensam?
  • Jahaja, och vilka löneökningar hade du tänkt kräva i förhandlingarna med Almega? (eller valfri annan mäktig arbetsgivarorganisation)
  • Att fackens organisationsgrad sjunkit innebär inte att arbetsgivarnas gjort det. Nästan 90 procent av de anställda i Sverige jobbar i företag som är anslutna till en arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarsidan har inte glömt vikten av att organisera sig.

Samlade argument

Här hittar du, uppdelat på sex olika områden mängder av argument för medlemskap i Seko. Alla argument passar inte på alla arbetsplatser, eller för alla förtroendevalda, men vi hoppas de kan ge dig inspiration. Och kom ihåg, det viktigaste är att överhuvudtaget våga ta samtalet om medlemskap.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten