Politik

  • Nej, du behöver inte vara sosse för att vara medlem i Seko. Våra medlemmar på en arbetsplats röstar såklart på olika politiska partier, däremot är de ofta överens om vad som behöver förändras på arbetsplatsen. Alltså ligger det i vårt intresse att hålla ihop för att kunna förändra, oavsett politiska åsikter.
  • Ja, politik är viktigt för Seko. Beslut som fattas i Sveriges riksdag påverkar Sekos medlemmar, därför försöker också Seko påverka de politiska besluten. Att få gehör för krav som gynnar våra medlemmar är svårare med en borgerlig regering vid makten, inte konstigt eftersom de borgerliga i grunden representerar hela andra grupper i samhället. Därför spelar det också roll vilka som innehar regeringsmakten.
  • Nej, det stämmer inte att du sponsrar Socialdemokraterna med din medlemsavgift. Seko ger inget ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna. 

Samlade argument

Här hittar du, uppdelat på sex olika områden mängder av argument för medlemskap i Seko. Alla argument passar inte på alla arbetsplatser, eller för alla förtroendevalda, men vi hoppas de kan ge dig inspiration. Och kom ihåg, det viktigaste är att överhuvudtaget våga ta samtalet om medlemskap.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten