Kollektivavtal

  • I vilken lag tror du att övertidsersättningen står inskriven?
  • De allra flesta rättigheter vi har på jobbet hittar du i våra överenskommelser, kollektivavtal, med arbetsgivaren. Våra rättigheter finns inte för att arbetsgivare av naturen är givmilda, de finns för att vi varit tillräckligt starka för att kunna sluta avtal om dem. Utan fackförening inga rättigheter.
  • Det finns ingen lag om hur lite man får betala någon i lön. Våra löner, och löneökningar, är helt beroende av att det finns starka fack som förhandlar fram dem.
  • Du har inte 125 kr i timmen för att du är så bra, du har det för att dina arbetskamrater inte kan tänka sig att jobba för 124 kr. Det har vi lovat varandra och det har vi skrivit avtal med arbetsgivaren om.
  • Du vet att kollektivavtalet inte bara handlar om rättigheterna här på arbetsplatsen? I kollektivavtalet finns också ett antal kollektiva försäkringar och regler som ger oss ökad trygghet. Det är särskilda försäkringar vid arbetsskador, en livförsäkring, särskild ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet och en extra pension – avtalspensionen – som ger upp till tio procent högre pension.

Samlade argument

Här hittar du, uppdelat på sex olika områden mängder av argument för medlemskap i Seko. Alla argument passar inte på alla arbetsplatser, eller för alla förtroendevalda, men vi hoppas de kan ge dig inspiration. Och kom ihåg, det viktigaste är att överhuvudtaget våga ta samtalet om medlemskap.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten