Argument nummer ett

Det finns en viktig sak som hindrar arbetsgivaren från att, istället för dig, ta in någon annan som gör jobbet för en lägre lön. Det är kollektivavtalet. Det är ett avtal om vilka löner och villkor som gäller på arbetsplatsen, ett avtal som vår förening varit stark nog att teckna med arbetsgivaren. Att kunna sluta sådana avtal och hindra att lönerna pressas ner, är anledningen till att fackföreningar en gång i tiden bildades. Och det är den absolut främsta anledningen till att vi fortfarande inte klarar oss utan facket.

Uppdaterad: