Vid förhandling om uppsägning

När en medlem ansöker om ersättning hos oss blir hen guidad genom ett digitalt flöde där frågan om egen uppsägning och förhandlingsprotokoll kan dyka upp.

Förhandlingsprotokoll ska bara skickas till oss på a-kassan om man har ogilitigförklarat sin uppsägning och det pågår, eller har skett, en förhandling. 

Frågan misstoklas ofta och därför har vi sammanställt ett svar på vår webbplats som ni gärna kan länka vidare till vid behov.

Du hittar det här.

 

Granskad: