Så avslutar man medlemskapet

Det ska vara lätt att bli medlem hos oss i a-kassan men det ska också vara lätt att avsluta medlemskapet om man vill det. Det man dock måste tänka på är att det måste göras aktivt. Det bästa är att använda vårt utträdesformulär som finns på webbplatsen men det går också att skriva till oss.

Om man bara slutar att betala avgiften tar det tre månader innan medlemskapet upphör. Under den tiden är man skyldig att betala avgiften eftersom man fortfarande är försäkrad.

Utträdesformulär på webben

På vår webbplats finns ett formulär som medlemmen fyller i och skickar in för att avsluta medlemskapet. Den sista medlemsdagen blir den sista dagen i den månad som medlemmen anger som önskad utträdesmånad. Det går aldrig att avsluta medlemskapet retroaktivt.

Obetalda avgifter går till inkasso

Om en medlem inte aktivt avslutar sitt medlemskap utan istället bara låter bli att betala sina medlemsavgifter tar det tre månader innan medlemskapet upphör.

Eftersom medlemmen är försäkrad under hela medlemsperioden ska avgiften betalas fram till den sista medlemsdagen. Vi på a-kassan kommer att kräva in obetalda avgifter i efterhand – först som betalningspåminnelse och slutligen som ett inkassokrav. Går det så långt som till inkasso innebär detta ytterligare kostnader för medlemmen.

Hänvisa till formuläret

Kommer du i kontakt med en medlem som vill avsluta sitt medlemskap i a-kassan vill vi gärna att du hjälper medlemmen vidare till sidan med formuläret.

Använd länken nedan:

Avsluta medlemskap i a-kassan

Granskad: