Därför är a-kassan viktig

Observera att sifforna som presenteras nedan inte är aktuella mellan den 13 april 2020 och 3 januari 2021 till följd av de förändringar regeringen beslutat om med anledning av coronapandemin. Principen är dock densamma, men beloppen är höjda. Besök sekosakassa.se för aktuell information gällande a-kassan under coronapandemin.

Skillnaden mellan att att vara eller att inte vara medlem i a-kassan är enorm om man förlorar sitt arbete. Även skillnaden mellan att ha blivit medlem i god tid innan arbetslösheten eller inte.

Vi har gjort ett räkneexempel för att illustrera detta.

För att kunna få ersättning från oss på a-kassan finns det  två villkor som måste vara uppfyllda:

  1. Medlemsvillkor. Det uppfyller man genom att vara medlem i a-kassan i tolv månader.
  2.  Arbetsvillkor. Arbetsvillkoret innebär att man ska ha arbetat en viss mängd timmar inom en viss tid för att ha rätt till ersättning. På vår webbplats kan du läsa mer om vad som krävs för att uppfylla arbetsvillkoret. 

Taket i a-kassan är 910 kronor om dagen

Den som har varit medlem i a-kassan i tolv månader och uppfyller ett arbetsvillkor kan som mest få 910 kronor om dagen i ersättning från det som kallas för inkomstbortfallsförsäkringen. Detta kallar vi för taket i försäkringen. Alla a-kassor i Sverige har samma tak. Det innebär att man inte kan få mer i ersättning från en annan a-kassa.

Det enda sättet att kunna få en högre ersättning är att ha tillgång till en inkomstförsäkring via sitt fackförbund.

Sekos inkomstförsäkringen kan ge mer

Den som är medlem i både a-kassan och Seko och har tjänat mer än 25 025 kronor i månaden kan ansöka om ersättning från Sekos inkomstförsäkring . Det kan ge ett ytterligare tillskott i kassan. Inkomstförsäkringen ersätter, tillsammans med ersättningen från oss på a-kassan, upp till 80 procent av tidigare inkomst.

Golvet i a-kassan är max 365 kronor om dagen

Den som inte har varit medlem i a-kassan i tolv månader men som uppfyller ett arbetsvillkor kan beviljas något som kallas för grundersättning. Den högsta grundersättningen är 365 kronor om dagen. Det kallas för det högsta golvet i försäkringen.

Det skiljer 545 kronor per dag mellan golv och tak

Skillnaden mellan det högsta golvet och taket i a-kassan är 545 kronor om dagen. Det blir mycket pengar på en vecka, månad och ett år.

Så här kan det bli för en familj med två barn

För att omsätta skillnaderna i ersättning i en verklig situation har vi tittat på en familj med en ensamstående förälder som har två barn på 12 och 14 år. Konsumentverket räknar med att matkostnaden för en sådan familj är 5 800 kronor i månaden.

Den som uppfyller ett arbetsvillkor men som inte har varit medlem i a-kassan i ett år och får den högsta grundersättningen får 6 183 kronor per månad. Det blir inte mycket pengar över till hyra, el, fackavgift, bredband, telefoner, nöjen och annat.

Den som istället uppfyller ett arbetsvillkor och har varit medlem i a-kassan i ett år och får den högsta ersättningen per dag enligt det som kallas för inkomstbortfallsförsäkringen får 14 140 kronor. 

Kan man dessutom söka ersättning från förbundets inkomstförsäkring kan man få ännu mer om man har tjänat mer än 25 025 kronor i månaen.

Bli medlem i tid

Med det här räkneexmplet vill vi belysa vikten av att bli medlem i tid. I en högkonjunktur känner sig många osårbara och tror aldrig att de ska förlora jobbet, men det kan förändras snabbt. Om man går med i a-kassan när man börjar jobba är man trygg.

Hör av er till oss om ni har några frågor.

Uppdaterad:
Sidansvarig: A-kassan