Nyhetsbrev till förtroendevalda

Seko skickar regelbundet ut nyhetsbrev till förtroendevalda för att informera om förbundets verksamhet och olika kampanjer. Du som förtroendevald kan ta del av dessa nyhetsbrev genom att logga in på "Mina sidor"

Nyhetsbreven som listas nedan skickas till alla förtroendevalda som har en e-post-adress registrerad i vårt medlemssystem. Kontrollera gärna att dina kontaktuppgiter är korrekta på "Mina sidor", så kommer du också att få dem.

Notera att alla nyhetsbrev som skickas från Seko inte publiceras här, utan endast de där målgruppen är samtliga förtroendevalda.

I nedanstående box listas nyhetsbreven i datumordning (under uppbyggnad, 2021-02-04)

Uppdaterad: