Sektion Mitt

Denna sektion organiserar och samordnar seko- ombud och medlemmar på följade arbetsplatser.

SiS ungdomshem Bärby, Eknäs, Rebecka, Tysslinge, Folåsa, Stigby, Margretelund, Brättegården

SiS LVM- hem Östfora, Hornö, Rebecka/Ekebylund, Gudhemsgården

Granskad: