Protokoll

Här samlas klubbens mötesprotokoll för årsmöte samt halvårsmöte (representantskap).

Det finns även protokoll för möten med klubbstyrelsen och VU (verkställande utskott) som kan fås vid begäran, även bilagor om så önskas.

Granskad: