Protokoll

Här samlas klubbens mötesprotokoll för årsmöte samt halvårsmöte (representantskap).

Det finns även protokoll för möten med klubbstyrelsen och VU (verkställande utskott) som kan fås vid begäran.

Granskad: