Muhammad

"Jag tycker det är tråkigt att arbetsgivaren ignorerade mig men jag är glad att Seko kunde hjälpa mig till att få det rätt!"

Publicerad:

Muhammad - Jag såg att jag fick 2.000 kr mindre i min löneutbetalning, jag pratade med min chef om det och det skulle kollas upp, efter över två månader hade fortfarande ingen hört av sig till mig. Jag pratade då med löneadministratören på arbetsplatsen och sa att de måste ändra det omgående och att arbetsgivaren var skyldig mig pengar. När jag inte fick några besked från varken min chef eller administratören så vände jag mig till facket, Seko.

Muhammad tog kontakt med det lokala seko- ombudet som kallade arbetsgivaren till samtal om hans ärende. Seko krävde att detta skulle utredas skyndsamt och att han skulle återbetals omgående med lönen som uteblivit. 

Arbetsgivaren insåg att det hade blivit en miss i lönesystemet och att Muhammed hade rätt, att han inte fått rätt löneutbetalning. Det visade sig att han fått felaktig i flertalet månader. Hans lön korrigerades omgående och resterande belopp utbetalades några dagar senare 16.000:-

 

Har du varit med om något likande? Behöver du stöd? tveka inte att höra av dig till ditt närmsta seko- ombud eller/och förhandlare.

Uppdaterad: