Karin

 

"Jag är så otroligt tacksam för stödet jag fått"

Publicerad:

Karin; - Jag hörde av mig till mitt närmsta seko- ombud då jag blivit orättvist behandlad och kränkt av en kollega på min avdlening. Jag hade tidigare pratat med min närmsta chef om olika händelser och utlåtanden som jag fått av kollegan, men ingen agerade. Jag upplevde hela situationen som otroligt jobbig och frustrerande, jag kände mig utsatt.

Karin tog kontakt med det lokala seko- ombudet som kallade arbetsgivaren till samtal om hennes ärende. I detta ärende fanns även en förhandlare med från klubben.

Seko krävde sen att en utredning om kränkande särbehandling skulle öppnas skyndsamt och att det fanns stort behov av en snabb lösning för alla inblandade på denna avdelning där kollegorna arbetade.

Då arbetsgivaren valde att inte öppna en utredning, utan istället försökte lösa situationen med samtal mellan kollegorna och andra på avdelningen så valde Seko att begära om en tvisteförhandling gentemot arbetgivaren. Seko påpekade om arbetsgivarens ansvar om skynsam utredning i denna typ av ärenden och yrkade på skadestånd till Karin.

Ett skadestånd betalades ut till Karin, en utredning genomfördes och i den uppkom slutsats om bland annat omplacering. Karin ville själv byta avdelning och fick så göra. Seko har sen dess haft uppföljning med medlemmen för att säkerställa hennes mående och arbetsmiljö.

 

Har du varit med om något likande? Behöver du stöd? tveka inte att höra av dig till ditt närmsta seko- ombud eller/och förhandlare.

Vi hjälper dig, Aldrig Ensam!

 

 

 

 

Uppdaterad: