Medlemmar berättar

Seko SiS åker landet runt på olika former av förhandlingar och det blir allt vanligare med personärenden av olika slag.

Nedan finns några medlemmar som delar med sig av sina ärenden och den hjälp och stöd de fått från facket.

Granskad: