Medialänkar

2019-04-17    Regeringen gör en översyn av SiS            https://sekotidningen.se/nyhet/regeringen-gor-en-oversyn-av-sis/?fbclid=IwAR3pwjH3MI1UaNTiquwPYq04x9mtF4PDWskAZBHTPbKRMeqtJvrxGj2l9z0

2019-02-28    En myndighet i förfall                                          https://sekotidningen.se/nyhet/sis-kraftig-okning-av-vald-mot-personal-pa-behandlingshem/

2018-10-22    SiS risk för kollaps https://www.dagenssamhalle.se/debatt/statens-institutionsstyrelse-riskerar-att-kollapsa-24436?fbclid=IwAR06zvnlRYjwIsyW95vmnCxL5ZhGiq8gZH8x75lwxVgKdtVknSGp3N5G194

2018-10-17    Uppdrag granskning del 1-3                                              https://www.svtplay.se/video/19682766/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-drogerna-pa-insidan-del-1-av-3

https://www.svtplay.se/video/19682763/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-drogerna-pa-insidan-del-2-av-3

https://www.svtplay.se/video/19682775/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-drogerna-pa-insidan-del-3-av-3

2018-09-12   Tvångsvårdad begick självmord                                          https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0El9Q/pojke-i-tvangsvard-tog-sitt-liv

2018-06-20   Brandstationen, Sundbo                                                       https://sekotidningen.se/reportage/brandstationen-blir-en-vag-tillbaka-for-unga-killar/

2018-06-05   Missbrukare på rymmen                                                     https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/blev-p%C3%A5k%C3%B6rda-av-missbrukare-p%C3%A5-rymmen-hundratals-tv%C3%A5ngsv%C3%A5rdade-rymmer-varje-%C3%A5r-10001568

2018-04-20  Anpassa till dagens kommunikationsteknik                           https://www.expressen.se/ledare/sanna-rayman/brott-och-vald-pa-sis-hem-da-vill-lofven-forvarra-laget/?social=fb&utm_campaign=social_sharing&utm_medium=link&utm_source=facebook

2018-02-26  Stora brister på Lövsta ungdomshem                                https://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/ngmRlo@ablokal

2018-02-25  Kampanj mot otrygga anställningar                                        https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2018/kampanj-mot-otrygga-anstallningar-uppmanar-till-delaktighet-bland-medlemmarna/https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2018/kampanj-mot-otrygga-anstallningar-uppmanar-till-delaktighet-bland-medlemmarna/

2018-02-20  Rymning från Bergsmansgården                                  http://www.na.se/opinion/ledare/rymning-fran-bergsmansgarden-rymningar-ligger-i-sakens-natur

2018-02-05 SiS anställda larmar, våldet ökar.              https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sis-anstallda-larmar-valdet-okar-och-blir-allt-grovre                                         

 

Granskad: