Medialänkar

2020-09-22      Säkerhet en prio när SiS får mer pengar https://sekotidningen.se/nyhet/sakerhet-prio-nar-ungdomsvarden-far-mer-pengar/?fbclid=IwAR1HHg3ETuWRvjOr22hKLIMxkubzGOPbIebHY7Q7SoGit43cN0IjP9Imi-s

2020-09-17      Regeringen satsar på SiS https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/ytterligare-satsningar-pa-rattsvasendet-i-budgetpropositionen/?fbclid=IwAR3vJVs-H79REL9ei0OBIna6np6SyXLbMcWsZac3MoveRBpEX1jz4Zq5d9Y

2020-08-31      Ännu en fritagning, Brättegården https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/man-fritagen-fraan-ungdomshem-hittades-goemd-i-vassen.arQIO3v_B?fbclid=IwAR0XKzKYN4JNFOxBmQ4aCzJkMY8TFxCgaxfNXkR3R7w99er8kUpNBEqJivI

2020-08-20     Morddömd fritagen på ungdomshem https://sverigesradio.se/artikel/7536904?fbclid=IwAR2vZxy71DLaW8T4vq-trncHUjROOgp2Q6AVJAISpcSWi_3ZFSxC8CDxkvk

2020-08-20     Säkerheten skrämmande dålig https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sakerheter-skrammande-dalig

2020-08-20     Beväpnad fritagning Råby https://www.expressen.se/kvallsposten/tva-man-fortsatt-efterlysta-efter-fritagning/?fbclid=IwAR2WHBCo2MdTU_W11DPFWZ33Iz6MAcnKJncUb-2KadXOET2ArtGt8IzmjeA

2020-08-13     Fler gängkriminella inom SiS https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sischefen?fbclid=IwAR0MQjGl0L9Z50WEVchPnkVQiqhrUXAQCvoMOYbJlrxrwPu93OcvYPfSnYM

2020-07-24     Fritagning Fagared https://www.gp.se/nyheter/sverige/ytterligare-person-anh%C3%A5llen-f%C3%B6r-fritagning-1.31700438?fbclid=IwAR2xgsnKWRTNbYHxhavZKaxUmK6VX_1L6JAHrutRzJgHfS9UV8O18YeGaxU

2020-07-11     Rädda Renforsen https://www.vk.se/2020-07-10/debatt-renforsens-behandlingshem-maste-raddas?pak=oiXFhLSLSlbhaZZVml___HTjvflNLlR___uQQbf2___hd421rqdPOHl0rk3HEYo7fDmOpi8wgPtXiZa8i2pPzhYWBnXwM96S8K7AVOPcUu&fbclid=IwAR3ijudVgTCZTplgSyv5jklVbSdlj0hy2KfilFTtOnMbpgd9cULAm0GPZAE

2020-06-11    Skyddsvärnet, unga sexutnyttjas https://www.aftonbladet.se/debatt/a/y3alre/unga-sexutnyttjas-pa-statliga-ungdomshem

2020-06-01    LVM behöver mer pengar, inte mindre https://sekotidningen.se/nyhet/seko-missbrukarvarden-behover-mer-inte-mindre-pengar/

2020-03-31    Statskontorets rapport https://sekotidningen.se/nyhet/nu-ska-arbetsmiljon-granskas-pa-ungdomshem/

2020-03-18    Veckans brott https://www.svtplay.se/video/26042608/veckans-brott/veckans-brott-ar-ungdomsvarden-ett-haveri?fbclid=IwAR1swaNbOuO8842csJ8Ms105mDOYmMv9H9k8y4BTjZmSScZS9-d8BD-ScTY

2020-02-27    Rätt kunskap saknas  https://www.svd.se/ratt-kunskap-saknas-pa-ungdomshemmen?fbclid=IwAR38BitAojDdOYGpUcxixq8zRvur9cG-Wx2bQobnFLgbv6uJrWELflaXw_Q

2020-02-12    Socialministern bjuds in av Seko https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/socialministern-besokte-stigby?fbclid=IwAR1WfvKrDOkxsVA9aWNIAHsUP7L5Pi_QIwSxjYP1ksnouqA-dNgbr182n1s

2020-02-04    SiS ungdomshem https://urplay.se/program/214695-barnratt-pa-jobbet-sis-ungdomshem?fbclid=IwAR3IKrDnGJMzR-uRHJ8rnIFIhYe_7Whtaj3aszYi_ct4JWjlia8ZjtPoaN8

2020-02-03    Mer pengar till SiS?SiS? https://www.aftonbladet.se/debatt/a/50l8o1/fem-nya-miljarder-till-valfarden?fbclid=IwAR2QIVlBaaun3gGQvePKzKregYi2oymy3N22OoI8AiLxc29pt08PUzK2qM0

2020-01-22    Ny chef ger facket rätt  https://sekotidningen.se/nyhet/efter-sekos-larm-om-sis-hemmen-ny-chef-ger-facket-ratt/?fbclid=IwAR2pmPVsruICqczSQGjwt8u7rzmDi7RjgDMYFEq_LFCmLbD-rmkPf0LpZyc

2019-12-13    Mer våld inom SiS http://forsta-linjen.se/mer-vald-inom-sis/

2019-04-17    Regeringen gör en översyn av SiS            https://sekotidningen.se/nyhet/regeringen-gor-en-oversyn-av-sis/?fbclid=IwAR3pwjH3MI1UaNTiquwPYq04x9mtF4PDWskAZBHTPbKRMeqtJvrxGj2l9z0

2019-02-28    En myndighet i förfall                                          https://sekotidningen.se/nyhet/sis-kraftig-okning-av-vald-mot-personal-pa-behandlingshem/

2018-12-19    Snabb ökning av medlemmar http://forsta-linjen.se/snabb-okning-av-seko-medlemmar-inom-sis/

2018-10-22    SiS risk för kollaps https://www.dagenssamhalle.se/debatt/statens-institutionsstyrelse-riskerar-att-kollapsa-24436?fbclid=IwAR06zvnlRYjwIsyW95vmnCxL5ZhGiq8gZH8x75lwxVgKdtVknSGp3N5G194

2018-10-17    Uppdrag granskning del 1-3                                              https://www.svtplay.se/video/19682766/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-drogerna-pa-insidan-del-1-av-3

https://www.svtplay.se/video/19682763/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-drogerna-pa-insidan-del-2-av-3

https://www.svtplay.se/video/19682775/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-drogerna-pa-insidan-del-3-av-3

2018-09-12   Tvångsvårdad begick självmord                                          https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0El9Q/pojke-i-tvangsvard-tog-sitt-liv

2018-06-20   Brandstationen, Sundbo                                                       https://sekotidningen.se/reportage/brandstationen-blir-en-vag-tillbaka-for-unga-killar/

2018-06-05   Missbrukare på rymmen                                                     https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/blev-p%C3%A5k%C3%B6rda-av-missbrukare-p%C3%A5-rymmen-hundratals-tv%C3%A5ngsv%C3%A5rdade-rymmer-varje-%C3%A5r-10001568

2018-04-20   Anpassa till dagens kommunikationsteknik                           https://www.expressen.se/ledare/sanna-rayman/brott-och-vald-pa-sis-hem-da-vill-lofven-forvarra-laget/?social=fb&utm_campaign=social_sharing&utm_medium=link&utm_source=facebook

2018-02-26   Stora brister på Lövsta ungdomshem                                https://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/ngmRlo@ablokal

2018-02-25   Kampanj mot otrygga anställningar                                        https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2018/kampanj-mot-otrygga-anstallningar-uppmanar-till-delaktighet-bland-medlemmarna/https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2018/kampanj-mot-otrygga-anstallningar-uppmanar-till-delaktighet-bland-medlemmarna/

2018-02-20   Rymning från Bergsmansgården                                  http://www.na.se/opinion/ledare/rymning-fran-bergsmansgarden-rymningar-ligger-i-sakens-natur

2018-02-05   SiS anställda larmar, våldet ökar.              https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sis-anstallda-larmar-valdet-okar-och-blir-allt-grovre                                         

 

Granskad: