Medialänkar

2022-03-31        Statskontoret släpper ny rapport om SiS https://www.statskontoret.se/press/pressmeddelanden/2022/sis-ungdomshem-behover-battre-forutsattningar-for-vard-av-barn-och-unga/?fbclid=IwAR1FvMD6r6aFnjXwiTrHao1b73MJS5kFjVrhWTAEgLoVp5P5fxELZ8e2VPw

2022-03-24        Tjejer med NPF på SiS                https://attention.se/2022/03/23/ny-rapport-tjejer-med-npf-pa-sis/?fbclid=IwAR3Ql-e6Je9fc5UF2nNlP5JVhp9VTfQudODjBWS5_WDkaLwf9AOJZoizXkc

2022-03-21        Nicholas rymde, hittades ihjälskuten https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L5GPoJ/nicholas-17-hittades-mordad-vid-batklubb-i-marsta?fbclid=IwAR0h2949AZ-FZ28a2WPJYwjZQkvytlxKhKvoCTba7nZbMB-mXSXUx3tmbq0

2022-03-10        Inför sturkturerade säkerhetsbedömningar https://via.tt.se/pressmeddelande/nu-infor-sis-strukturerade-sakerhetsbedomningar?publisherId=3235746&releaseId=3317686&fbclid=IwAR2gPjVX8lotQWYIhlfTW48SgqdGNbPC9jboXVS24p_EE_ZazvWfFMFApPo

2022-02-01        Regeringer ser på när barn blir mördare https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ledare/regeringen-ser-p%C3%A5-n%C3%A4r-barn-f%C3%B6rvandlas-till-m%C3%B6rdare-1.64899983?fbclid=IwAR0vKOZHBFciyEnG4P7WMDmmGs9XWuVHBDO9wBhw1evz_BFDXcM8gpNXdTE

2022-02-01        Skärper säkerhetsrutiner                 https://www.lidkopingsnytt.nu/2022/01/31/sis-skarper-sakerhetsrutiner-vid-ungdoms-och-lvm-boenden/?fbclid=IwAR2u-Mx83b4wzF7R62YLPxv2jT2QTQxb-SOZDTWlXczBdKM7aKTx95-aJiE

2022-01-24        Arbetskläder, ren säkerhetshöjning        https://sekotidningen.se/nyhet/arbetsklader-till-anstallda-pa-sis-hem-en-ren-sakerhetshojning/?fbclid=IwAR1Ds4tl0ZKmyYh9KvdGlaCenruTk6RWdvnbc5klsx3dUVYT90twSuJD_TE

2022-01-21        Tvingas pausa verksamheten                                                    https://www.dn.se/sverige/stort-personalbortfall-pa-ungdomshem-tvingas-pausa-verksamhet/?fbclid=IwAR2u-Mx83b4wzF7R62YLPxv2jT2QTQxb-SOZDTWlXczBdKM7aKTx95-aJiE

2021-12-17         Arbetskläder till anställda                                         https://arbetet.se/2021/12/17/arbetsklader-till-anstallda-pa-sis-hem-vi-far-valdigt-mycket-kraks-och-blod-pa-oss/?fbclid=IwAR377ysb6XGEa0HCWp0gOzvr5U8mbvZLZbzXf2MqET6vb3WotZWWT2BszVA

2021-12-07         SiS- intagna riskbedöms                                                           https://www.tv4play.se/program/nyheterna/sis-intagna-ungdomar-ska-riskbed%C3%B6mmas/13733171

2021-10-27         Ungdomar med enormt våldkapital https://www.svt.se/nyheter/inrikes/facket-om-kritiken-anvands-endast-i-nodfall?fbclid=IwAR2nFS9bQKrPy1VRgQV4p3zBR7vn4E5WeHz6dROsk1sD3G2kjOiMqipiHW0

2021-10-14         Nu ska hemmen säkerhetsklassas https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/sakerheten-ses-over-pa-samtliga-sis-hem?fbclid=IwAR1y2JMDqChZkvYlCjETPLUSJrQFYJUNPOQK2PSKnnYOGRpxKMbyEqmQAHo

2021-10-12         Maskerad fritog tonårspojke                         https://www.msn.com/sv-se/video/visa/maskerade-fritog-ton%C3%A5rspojke-fr%C3%A5n-ungdomshem/vi-AAPoXsf?fbclid=IwAR0_C6vMRGTI59X5ADqH8P4oa7mhb8db5pUEpA5o_sZHjLTEU_fpSACc4Gw

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/person-fritagen-fran-ungdomshem?fbclid=IwAR23YuJRCrWCx60YhMuauqPokgxQcPVElcdPc-OdilJjwCamerMRgI_CBw0

2021-10-05         Lyssna på personalens rop https://www.expressen.se/ledare/linda-jerneck/lyssna-pa-personalens--rop-inifran-sis-hemmen/?fbclid=IwAR3myHbeZgjgiDQQEysCEPLYqGxky7Uzv7LO2CB4ChyezXqouTZJ-3zjXQo

2021-09-17         780 tillbud på sex år https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/780-tillbud-pa-sex-ar-7020982?fbclid=IwAR10-DZm4CXNcHLodOD9OqgH1WKEUeVfishm3Bcf86uC7-rbKsAdPiWQWBg

2021-09-14         Omfattande satsningar i budget https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/omfattande-satsningar-i-budgeten-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/?fbclid=IwAR0OP-uzEIzPmiwEj17rKbsFQtdTJZprqxyBOj9Yy1R2nVeO8dJfQSbfGmc

2021-08-31         Rymde från låst ungdomshem https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/rymde-fran-last-ungdomshem-atalas-for-flera-brott?fbclid=IwAR3biL0BjSmmoV0bNSbvDPKX9Tma4EE_Fl5aarRfxOITZ75-H2rE6EU6h1Q

2021-08-09       Flickor särskilt utsatta                          https://socionomen.se/aktuellt/ratt-behandling-for-flickor-saknas-pa-sis-boenden-beklagligt/?fbclid=IwAR2Q7VtxKP1aI2icbopjDOS0EATxg4Wj8IlKwSFBoONJxXpdI7AHFYuLXxc

2021-07-01       Trygghet och säkerhet, JO https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/trygghet-och-sakerhet-pa-statens-institutionsstyrelses-sis-sarskilda-ungdomshem-32279?fbclid=IwAR15W9YHWH2KOeypdASzcfvgFSVSWAmWC4UbHv3sOOTsZyw5jjImZhnEZgs

2021-06-14       Dog efter utrskrivning https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/dog-efter-utskrivning-fraan-hem-chef-doems.RdtMx4MH8?utm_source=share-btn&fbclid=IwAR0zMm0hoa_IQ59qz0EQBof0wsf3CICcaminpHgCPX-u4dIxWXQb5WurHN8

2021-06-14       Ännu en rymning, Johannisberg https://sverigesradio.se/artikel/person-har-rymt-fran-johannisberg-i-kalix?fbclid=IwAR3sI5Y9iHHNpermI_t6y-pjRsT6639VTDCNRCcr0Kr1cZG2vqYNv7FP-sU

2021-05-27       Rymningar på SiS                              https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/rymningar-fran-sis-hem_H8112982?fbclid=IwAR3vnYQc4O2zxzHKCfkRyID2lCwnmucDSBcuwbzCCIct4HuaZUG29ZylB2k 

Svar till rymningar inom SiS:                                       https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/rymningar-fran-sis-hem_H8122982/html?fbclid=IwAR2Q7VtxKP1aI2icbopjDOS0EATxg4Wj8IlKwSFBoONJxXpdI7AHFYuLXxc

2021-05-25       Kampanj aldrig ensam                                                  http://forsta-linjen.se/seko-sis-drar-igang-kampanjen-aldrig-ensam/?fbclid=IwAR3EFFEqwQIZh98_r6Sn6Ym0oQHtveJc3LKJxbXX8s0BdyA0RbhYyEFI9ag

2021-05-11       Skola inom statlig vård https://skolinspektionen.se/aktuellt/nyheter/skola-inom-statlig-tvangsvard---kvalitet-och-kontinuitet-i-utbildningen-vid-statens-institutionsstyrelses-sarskilda-ungdomshem/?fbclid=IwAR0CDRXUnfnwzHtui52MiD1Vukmh7MqweaOQJyuYIPJK5xcK9lE7tc8BPoI

2021-05-05       En del av placerade ungdomarna ska inte vara hos oss https://sverigesradio.se/artikel/sis-chefen-en-del-placerade-unga-ska-inte-vara-hos-oss?fbclid=IwAR2Rfh_HrD0wxcpgBDT_z9z62kYZaYyQ3FAJlnVV9mmPsdrixupdw-9BzSE

2021-05-03       Ökad psykisk ohälsa hos ungdomar inom SiS https://sverigesradio.se/artikel/okad-psykisk-ohalsa-bland-placerade-barn-pa-ungdomshem?fbclid=IwAR0zMm0hoa_IQ59qz0EQBof0wsf3CICcaminpHgCPX-u4dIxWXQb5WurHN8

2021-05-03       Trygg och säker arbetsmiljö https://sverigesradio.se/artikel/statens-institutionsstyrelse-maste-ha-en-trygg-och-saker-arbetsmiljo?fbclid=IwAR3biL0BjSmmoV0bNSbvDPKX9Tma4EE_Fl5aarRfxOITZ75-H2rE6EU6h1Q

2021-04-20       Över 1000 barn är inlåsta https://www.svt.se/nyheter/inrikes/darfor-ar-over-tusen-barn-inlasta-i-sverige-2?fbclid=IwAR3TacxoiLyYtQYBspHfFvxkGa8_L78P2U44L5Oava1TfayoEeQhQ0aMxpg

2021-04-16       Missbruk slår hårdare mot kvinnor https://www.aftonbladet.se/debatt/a/yRw4Wa/missbruk-slar-hardare-mot-svenska-kvinnor?fbclid=IwAR34lMv5fbcIAc-IC_yiCUZHA4waUR4sHTHoC3SGBHReSJcNk720HO6myso

2021-04-14       Två rymningar från samma ungdomshem https://www.expressen.se/gt/tva-rymningar-fran--samma-ungdomshem/?fbclid=IwAR3mo__9wAy0zDKDrpnH2dVvUj9PCzvMXfbrkzm0Rux5eXhOm7B0sFWMMtY

2021-04-12       Fyra personer rymde https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/fyra-personer-rymde-fran-ungdomsgard-jagades-med-helikopter?fbclid=IwAR1n5KSZ0ND-bWSPPh4ES01GK4yWWoi1bEbFIhxACOuxpLGOIHdAqOhggkc

2021-04-09       SiS- anställd/Seko-medlem, avliden i Covid https://sekotidningen.se/nyhet/sis-anstalld-dod-i-covid-provas-som-arbetsskada/?fbclid=IwAR2srbVCshgc0bX022iW7VQ8fh7ulXUH1MW9eo2mZyBV9jzeWbgXJQZPTBg

2021-03-30       Personal viktigare än staket https://sekotidningen.se/nyhet/seko-om-valdet-pa-ungdomshem-personal-viktigare-an-staket/?fbclid=IwAR23YuJRCrWCx60YhMuauqPokgxQcPVElcdPc-OdilJjwCamerMRgI_CBw0

2021-03-28       God vård kräver trygga jobb https://www.dagensarena.se/opinion/god-vard-kraver-trygga-jobb/?fbclid=IwAR3Yv3lti4CItzHqGOKXe631qtOGnCWiDA2qvZSur7fQwNqxNZkI8aG2-C8

2021-03-28       LVU-placerad gick under radarn https://www.dagensarena.se/innehall/lvu-placerad-16-aring-gick-radarn-tre-manader/?fbclid=IwAR29XJLZ5vuYUvm4OITTCnW1KqYb-YUy3Tz0-_ui3gVdsjKA47bhhS8tKCw

2021-03-22       Få våldsincidenter mot personal polisanmäls https://arbetet.se/2021/03/19/fa-valdsincidenter-mot-sis-personal-polisanmals/?fbclid=IwAR11uy4zHkV7pbDQZvRrBbWGxvLx7lsTXX7AnvyGxkd22w7wN4fHewTEB1Q

2021-03-22       SiS satsar på säkerhet och trygghet för målgrupp https://www.stat-inst.se/press/pressmeddelanden-nyheter/2021/sis-satsar-pa-sakerhet-och-trygghet-for-malgrupper-med-storst-behov/?fbclid=IwAR0T8uW_0xVXtSRGbTMMLdKVjtt6vxzdtm1PbT-MUKmex4RJB4F9wgaacis

2021-03-22       Rymde från ungdomshem https://sverigesradio.se/artikel/rymde-fran-ungdomshem-greps-i-orebro-igen?fbclid=IwAR0-mSNk1h_ihgx5xKp24AWE4L1qyVe0dXUOadT0F-2GXlrVNwSWBZEaXNc

2021-03-19       Regeringen bör presentera åtgärder https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2021/mar/18/regeringen-bor-presentera-atgarder-mot-brister-vid-sis-sarskilda-ungdomshem/?fbclid=IwAR2cv6H9EC3OwODRvirbU0U5WtJV0odN68JSuiRuWhDH4H7aEC39qFnQLPg

2021-03-19       Uppdrag för Statskontoret https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/uppdrag-till-statskontoret-att-bland-annat-analysera-hur-statens-institutionsstyrelse-sis-bedriver-vard-av-flickor/?fbclid=IwAR1FKsZzeo1xqQFgzLpjBTMhjpimEF0gChiaJSikmSKCzeqWXzOOJs0tRF8

2021-03-17       Ungdomsfängelser togs bort https://www.svt.se/nyheter/inrikes/experter-om-forslag-pa-ungdomsfangelser?fbclid=IwAR0HSvTN5eGMbqD6JZom85CdB0WXkTMZsO4YTKRsE5DPYwyExquy9j4G87g

2021-03-10       Fördubbling av hot och våld, Sundbo https://sverigesradio.se/artikel/fordubbling-av-hot-och-vald-pa-ungdomshem-i-fagersta

2021-03-10       Ungdomarna mår allt sämre https://sverigesradio.se/artikel/unga-pa-statliga-hem-riskerar-att-ma-samre?fbclid=IwAR3GF73yxFb2fCFEPdlvWOi12XOI3M25Ch9r8wjE7v2iD7OGLIojB0rBQUU

2021-03-10       Blir kriminellt utbildad https://sverigesradio.se/artikel/15-arige-dennis-om-sis-hemmen-man-blir-kriminellt-utbildad?fbclid=IwAR38j3ZIu7arlxZK_h77pEr4xYs1fEEsBIwUXg6m3BEmk43hQw_ETvS9OL4

2021-03-10       Tappat förtroende https://sverigesradio.se/artikel/socialsekreteraren-tappar-fortroende-for-ungdomshemmen?fbclid=IwAR1diupoD6GdX7iSQ-EMcW5V8pFd8-aEoTAUlIzrFRiL571syT3QMoEwDsI

2021-03-10       Ungdomar knyter kriminella kontakter på SiS https://sverigesradio.se/artikel/ungdomar-knyter-kriminella-kontakter-pa-ungdomshem?fbclid=IwAR318mZs9nFPeWhKDOUgUxWhfwllYIpDUI2PY4nOFVN6qKcMr41LB-cOjj4

2021-03-10      Arbetsmiljö ansträngd, men på väg åt rätt håll https://sverigesradio.se/artikel/facket-om-raby-arbetsmiljon-ar-anstrangd-men-pa-vag-at-ratt-hall?fbclid=IwAR0vbkZzIGdWMhms976JsDuNlx6coK2QhgXzqLH2ayVOgTGUkyjp48gBCas

2021-03-10      Kunnig person är viktigt                 https://sverigesradio.se/artikel/kunnig-personal-viktigt-for-att-undvika-hot-och-vald-pa-sis-hem?fbclid=IwAR3D1dLQJlYZkTKgGn5ThKx8T2XgbXfhjtHeEEiiM4Ex2Gdz-Wm24-CkbT8

2021-03-10      Ungdomshem gör om https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/ungdomshem-g%C3%B6rs-om-sedan-hot-och-v%C3%A5ld-%C3%B6kat/ar-BB1eogan?fbclid=IwAR0y1lNhqLVsMm8OZp831bKkF0DglHLJu2ldBqWt7mf_8S5eQogcRnidW7k

2021-03-10       Upplopp på ungdomshem https://sverigesradio.se/artikel/upplopp-pa-ungdomshem-i-enkoping?fbclid=IwAR2kA7UwW9gZ1Pdy9PLec58NJwozX11Mvjqr53FDw8tU1dBAMTQ4pWFpntU

2021-03-10       Unga kriminella bakom ökningen av hot och våld https://sverigesradio.se/artikel/unga-kriminella-bakom-okningen-av-hot-och-vald-pa-sis?fbclid=IwAR0g3l-A1X5W6oTxi6nG_xBmfjPRVHh4e-OIqKp4U7em19ZbKMdM7OKPtJY

2021-03-09       Larmen ökar, mer hot och våld https://sverigesradio.se/artikel/okande-hot-och-vald-pa-sis-hem?fbclid=IwAR02Y7rF0ow45TcQzNH_Kafil2fabSkoqFA3MpkZtIoljsMq0OORHNl0VuQ

2021-03-08       Allt fler rymmer från ungdomshemmen https://sverigesradio.se/artikel/fler-pojkar-rymmer-fran-ungdomshem-fritas-i-bil?fbclid=IwAR3Tn06U_-T36a1_mX5LLxXmaDNOxbquX5Ywo4UCOjRmZfQMRkm0JciPadA

2021-03-02       Strypgrepp en vardag https://arbetet.se/2021/02/17/ska-strypgrepp-vara-vardag-for-personalen/?fbclid=IwAR3tXVe_NQL-KCZVjqPfSEgXUSbaeXYcMh-oCljcxOoWBfTKvionjBjRrRk

2021-02-26       Seko SiS kampanjar mot det farliga ensamarbetet https://sekotidningen.se/nyhet/seko-sis-kampanjar-mot-det-farliga-ensamarbetet/?fbclid=IwAR1os-UocVVW4usqhAUxYKLLpORPPEnXArd-HVHIU1QAjkI_i4gI1FS-a6A

2021-02-26       Regeringen väntas ge uppdrag till Statskontoret https://www.stat-inst.se/press/pressmeddelanden-nyheter/2021/regeringen-vantas-ge-statskontoret-i-uppdrag-att-se-over-sis-ungdomshem/?fbclid=IwAR3raTfE1AE9DiIngpRlNnBFuOVkT7ixIKGTiUyNyyL9n3rRJIMJ8SlSzyg

2021-02-26       Regeringen ser över ungdomvården https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/M3jOy0/regeringen-ska-se-over-ungdomshem?fbclid=IwAR2_Y-UkIrdSO8olWD1RM8CazgnSlPlO0EjfuacJD61Ye4osgzYxdgPTVKY

2021-02-17       Han slogs för sitt liv https://arbetet.se/2021/02/17/han-slogs-for-sitt-liv-forsta-dagen-pa-jobbet/?fbclid=IwAR2OCIJG8HV_39emIP57xTYe6leI6mSDCXL9Uq8H8Jadsl20t5pWfLaF9Tw

2021-02-16       Unga brottslingar få fotboja https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/nu-kan-unga-brottslingar-fa-fotboja-ny-lag-sedan-arsskiftet?fbclid=IwAR1cKFvBGgMmEXSuipzWX_DdSFQivBbVj310mMh4BZfduHsDqPSSifCFv_g

2021-02-11       Majoritet i riksdagen, LSU https://www.expressen.se/debatt/barnkonventionen-galler-aven-unga-som-begar-brott/?fbclid=IwAR0pordzQoNvjd4n9YsAkM2ls0DkgK6ro5xFeRv2kEM5FitTwS6a-jSXjGc

2021-02-01       Organiserad flykt från LVM-hem https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/organiserad-flykt-fran-lvm-hem-i-lund-intagna-overmannade-personal?fbclid=IwAR2amTl97L5Fz7WLJxgC67mqppRvbHbuEpOT_CABMd6smEHvbAx1jCjd6WY

2021-01-29       Riksdagen kräver svar! https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/riksdagsledamoter-vill-kalla-generaldirektoren-till-socialutskottet?fbclid=IwAR1J3Cr_aVTaWwlcZIl798ZcZZbHejNvgXvmCMJ-Fwy8g_Jqrxj7CeZFEoA

2021-01-28      Johannisbergspersonal utsätts för livsfara https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/en-ungdom-forsokte-saga-av-halsen-pa-en-vardare-johannisbergs-personal-utsatts-ofta-for-livsfara?fbclid=IwAR2AVitE7H9etzmQ-9AKlQrJ2ahcTPL8nBgmh90QIu8UdI45pHDGRDm25g8

2021-01-27      Höjd säkerhetsnivå Tysslinge https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/ungdomshemmet-tysslinge-infor-hojd-sakerhetsniva?fbclid=IwAR0YaHjVNf9CJmo8RAB-BOjabcgScxEHnOnD2w_Z_hQ5AEO2XU_Ok_sg5ns

2021-01-21      Chef medger att det tillåts ensamjobb https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/antaltchefen-vi-maste-skarpa-till-rutinerna-sa-att-personalen-inte-jobbar-ensamma-med-ungdomar?fbclid=IwAR04GZUNA9WJoH9aaabpnQx8-Nib8z17djqf2eS6cZkhiVaJNeLYrEECLCo

2021-01-21      Förbättra säkerheten inom SiS https://sverigesradio.se/artikel/7651101?fbclid=IwAR1lBbBqdMTQJZrP7yrAAeAzIiwPWGMTalCDXhLVNMKYlSZYe_KDyuyDq5E

2021-01-20      Pressträff justitie- och migrationsminister Morgan Johansson https://www.youtube.com/watch?v=R9am415CbjI

2021-01-20      Misstänkt mordförsök SiS    https://sekotidningen.se/nyhet/misstankt-mordforsok-pa-larare-pa-ungdomshem/?fbclid=IwAR2t9E-OuIq1ZS4ZsNA2kAL5U7ZTN1bTEgKgLDkRNFMQLb3dmkUHrRgnZ-E

2021-01-18      16- årig pojke hämtad efter mordförsök https://www.dn.se/sverige/16-arig-pojke-haktad-efter-misstankt-mordforsok-pa-sis-hem/?fbclid=IwAR14liOYR6uTFzqcYn3C-x1k7oC6PHkxZq0RkcaNRTY1og5RwI3ZgAIF3J4

2021-01-18      Presskonferens Socialministern Lena Hallengren och Generaldirektören Elisabeth Åbjörnsson Hollmark https://www.youtube.com/watch?v=HrH-2JS4-NU

2021-01-15      DN- SiS kan ta sig ur krisen så här https://www.dn.se/debatt/statliga-ungdomsvarden-kan-ta-sig-ur-krisen-sa-har/?fbclid=IwAR1mR2VvZE7DjUOC28ACmAdXWmLNRq3Nal4EBPw3W8eqE41b-lCnJsJY26U

2020-11-19      Facket efter insatsen i Kalix https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/elektronisk-utrustning-kan-ligga-bakom-fritagningsforsoket

2020-10-14      Grövre våld, nu säkerhetsklassning https://sekotidningen.se/nyhet/grovre-vald-bakom-att-ungdomshem-ska-fa-fangelsesakerhet/?fbclid=IwAR2XuHngu1xqW_P8tapf6XA6Ecc3jkrkBH4DNfp0xFe7ntHFwtrDxfh2XFo

2020-10-14      Ungdomshemmen ska säkerhetsklassas https://www.dn.se/sverige/ungdomshem-ska-sakerhetsklassas-som-fangelser/?fbclid=IwAR3_eVYIYzG9EMO0QRmmxA9dgMwMpz__egn1A6M94_yjZ_Z8HeNJuS_Xi9k

2020-09-22      Säkerhet en prio när SiS får mer pengar https://sekotidningen.se/nyhet/sakerhet-prio-nar-ungdomsvarden-far-mer-pengar/?fbclid=IwAR1HHg3ETuWRvjOr22hKLIMxkubzGOPbIebHY7Q7SoGit43cN0IjP9Imi-s

2020-09-17      Regeringen satsar på SiS https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/ytterligare-satsningar-pa-rattsvasendet-i-budgetpropositionen/?fbclid=IwAR3vJVs-H79REL9ei0OBIna6np6SyXLbMcWsZac3MoveRBpEX1jz4Zq5d9Y

2020-08-31      Ännu en fritagning, Brättegården https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/man-fritagen-fraan-ungdomshem-hittades-goemd-i-vassen.arQIO3v_B?fbclid=IwAR0XKzKYN4JNFOxBmQ4aCzJkMY8TFxCgaxfNXkR3R7w99er8kUpNBEqJivI

2020-08-20     Morddömd fritagen på ungdomshem https://sverigesradio.se/artikel/7536904?fbclid=IwAR2vZxy71DLaW8T4vq-trncHUjROOgp2Q6AVJAISpcSWi_3ZFSxC8CDxkvk

2020-08-20     Säkerheten skrämmande dålig https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sakerheter-skrammande-dalig

2020-08-20     Beväpnad fritagning Råby https://www.expressen.se/kvallsposten/tva-man-fortsatt-efterlysta-efter-fritagning/?fbclid=IwAR2WHBCo2MdTU_W11DPFWZ33Iz6MAcnKJncUb-2KadXOET2ArtGt8IzmjeA

2020-08-13     Fler gängkriminella inom SiS https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sischefen?fbclid=IwAR0MQjGl0L9Z50WEVchPnkVQiqhrUXAQCvoMOYbJlrxrwPu93OcvYPfSnYM

2020-07-24     Fritagning Fagared https://www.gp.se/nyheter/sverige/ytterligare-person-anh%C3%A5llen-f%C3%B6r-fritagning-1.31700438?fbclid=IwAR2xgsnKWRTNbYHxhavZKaxUmK6VX_1L6JAHrutRzJgHfS9UV8O18YeGaxU

2020-07-11     Rädda Renforsen https://www.vk.se/2020-07-10/debatt-renforsens-behandlingshem-maste-raddas?pak=oiXFhLSLSlbhaZZVml___HTjvflNLlR___uQQbf2___hd421rqdPOHl0rk3HEYo7fDmOpi8wgPtXiZa8i2pPzhYWBnXwM96S8K7AVOPcUu&fbclid=IwAR3ijudVgTCZTplgSyv5jklVbSdlj0hy2KfilFTtOnMbpgd9cULAm0GPZAE

2020-06-11    Skyddsvärnet, unga sexutnyttjas https://www.aftonbladet.se/debatt/a/y3alre/unga-sexutnyttjas-pa-statliga-ungdomshem

2020-06-01    LVM behöver mer pengar, inte mindre https://sekotidningen.se/nyhet/seko-missbrukarvarden-behover-mer-inte-mindre-pengar/

2020-03-31    Statskontorets rapport https://sekotidningen.se/nyhet/nu-ska-arbetsmiljon-granskas-pa-ungdomshem/

2020-03-18    Veckans brott https://www.svtplay.se/video/26042608/veckans-brott/veckans-brott-ar-ungdomsvarden-ett-haveri?fbclid=IwAR1swaNbOuO8842csJ8Ms105mDOYmMv9H9k8y4BTjZmSScZS9-d8BD-ScTY

2020-02-27    Rätt kunskap saknas  https://www.svd.se/ratt-kunskap-saknas-pa-ungdomshemmen?fbclid=IwAR38BitAojDdOYGpUcxixq8zRvur9cG-Wx2bQobnFLgbv6uJrWELflaXw_Q

2020-02-12    Socialministern bjuds in av Seko https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/socialministern-besokte-stigby?fbclid=IwAR1WfvKrDOkxsVA9aWNIAHsUP7L5Pi_QIwSxjYP1ksnouqA-dNgbr182n1s

2020-02-04    SiS ungdomshem https://urplay.se/program/214695-barnratt-pa-jobbet-sis-ungdomshem?fbclid=IwAR3IKrDnGJMzR-uRHJ8rnIFIhYe_7Whtaj3aszYi_ct4JWjlia8ZjtPoaN8

2020-02-03    Mer pengar till SiS?SiS? https://www.aftonbladet.se/debatt/a/50l8o1/fem-nya-miljarder-till-valfarden?fbclid=IwAR2QIVlBaaun3gGQvePKzKregYi2oymy3N22OoI8AiLxc29pt08PUzK2qM0

2020-01-22    Ny chef ger facket rätt  https://sekotidningen.se/nyhet/efter-sekos-larm-om-sis-hemmen-ny-chef-ger-facket-ratt/?fbclid=IwAR2pmPVsruICqczSQGjwt8u7rzmDi7RjgDMYFEq_LFCmLbD-rmkPf0LpZyc

2019-12-13    Mer våld inom SiS http://forsta-linjen.se/mer-vald-inom-sis/

2019-04-17    Regeringen gör en översyn av SiS            https://sekotidningen.se/nyhet/regeringen-gor-en-oversyn-av-sis/?fbclid=IwAR3pwjH3MI1UaNTiquwPYq04x9mtF4PDWskAZBHTPbKRMeqtJvrxGj2l9z0

2019-02-28    En myndighet i förfall                                          https://sekotidningen.se/nyhet/sis-kraftig-okning-av-vald-mot-personal-pa-behandlingshem/

2018-12-19    Snabb ökning av medlemmar http://forsta-linjen.se/snabb-okning-av-seko-medlemmar-inom-sis/

2018-10-22    SiS risk för kollaps https://www.dagenssamhalle.se/debatt/statens-institutionsstyrelse-riskerar-att-kollapsa-24436?fbclid=IwAR06zvnlRYjwIsyW95vmnCxL5ZhGiq8gZH8x75lwxVgKdtVknSGp3N5G194

2018-10-17    Uppdrag granskning del 1-3                                              https://www.svtplay.se/video/19682766/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-drogerna-pa-insidan-del-1-av-3

https://www.svtplay.se/video/19682763/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-drogerna-pa-insidan-del-2-av-3

https://www.svtplay.se/video/19682775/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-drogerna-pa-insidan-del-3-av-3

2018-09-12   Tvångsvårdad begick självmord                                          https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0El9Q/pojke-i-tvangsvard-tog-sitt-liv

2018-06-20   Brandstationen, Sundbo                                                       https://sekotidningen.se/reportage/brandstationen-blir-en-vag-tillbaka-for-unga-killar/

2018-06-05   Missbrukare på rymmen                                                     https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/blev-p%C3%A5k%C3%B6rda-av-missbrukare-p%C3%A5-rymmen-hundratals-tv%C3%A5ngsv%C3%A5rdade-rymmer-varje-%C3%A5r-10001568

2018-04-20   Anpassa till dagens kommunikationsteknik                           https://www.expressen.se/ledare/sanna-rayman/brott-och-vald-pa-sis-hem-da-vill-lofven-forvarra-laget/?social=fb&utm_campaign=social_sharing&utm_medium=link&utm_source=facebook

2018-02-26   Stora brister på Lövsta ungdomshem                                https://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/ngmRlo@ablokal

2018-02-25   Kampanj mot otrygga anställningar                                        https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2018/kampanj-mot-otrygga-anstallningar-uppmanar-till-delaktighet-bland-medlemmarna/https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2018/kampanj-mot-otrygga-anstallningar-uppmanar-till-delaktighet-bland-medlemmarna/

2018-02-20   Rymning från Bergsmansgården                                  http://www.na.se/opinion/ledare/rymning-fran-bergsmansgarden-rymningar-ligger-i-sakens-natur

2018-02-05   SiS anställda larmar, våldet ökar.              https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sis-anstallda-larmar-valdet-okar-och-blir-allt-grovre                                         

 

Granskad: