SiS reformeras från grunden

 

Myndigheten bildades i en annan tid och har inte följt med i samhällsutvecklingen, en utredning tillsätts nu av Regeringen.

Publicerad:

Utredningen är omfattande och ska vara klar om drygt ett år, i april 2025. Utredningen ska syfta till att reformera den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation.

- Man ska analysera brister i vårdkvaliteten

- Analysera och föreslå vilka kärnuppdrag som verksamheten ska ha

- Analysera hur kompetensen och lämpligheten hos all personal ska säkerställas

- Föreslå ett nytt namn på myndigheten

-----

Klubbordförande Frida Strandberg Landin, välkomnar utredningen och menar att det finns ett stort behov av förändring, mer resurser och ett förtydligande kring kärnuppdraget. Klubben har bland annat drivit problematiken kring diffrientisering, brister i arbetsmiljö, vårdmiljö och undermåliga lokaler, under flera år.

- "Det ligger självklart i medlemmarnas intresse att få rätt förutsättningar för att verka i detta komplexa uppdrag, i den samhällsutveckling som pågår. Att kunna arbeta i en trygg vård och behandling med kvalitet, vill vi alla uppnå.

När jag lyssnade till dagens presskonferens från Regeringen så tyckte jag att det politikerna förmedlade stämde bra överens och är fakta, vår vardag inom SiS. Vi som arbetar inom denna myndighet har ett otroligt viktigt uppdrag att ta hand om de som är mest bortglömda i samhället. Jag ser dagligen medlemmar som gör allt för att våra ungdomar och klienter ska ha det så bra som möjligt under deras tid hos oss och att de ska få bättre möjligheter i framtiden, ett annat liv.

Samhällsutvecklingen med allt mer våld och organiserad brottslighet speglar så klart även vardagen på SiS, där fler barn och ungdomar måste omhändertas i samhället och kön till SiS växer. Problemtyngden och vårdbehoven ökar samtidigt som lokalerna är undermåliga och inte ändamålsenliga och där vi brottas med förlegad lagstiftning som försvårar för oss att skapa en trygg vård och behandling. "

-----

Utredningen från regeringen ska också utreda förbättringar för barn och unga, hur rättsäkerheten kan stärkas, hur vårdkedjan efter SiS kan utvecklas och bli bättre. Man ska även se över hur hälso- och sjukvårdsinsatserna kan ökas och samverkas med andra aktörer på ett bättre sätt, samt stärka skolans verksamhet som är en viktigt skyddsfaktor. 

Läs mer och ta del av presskonerensen via länkarna:

Pressträff om framtidens statliga barn-och ungdomsvård - Regeringen.se

En reform av den statliga barn- och ungdomsvården för en trygg och kvalitativ vård - Regeringen.se

- Frida Strandberg Landin, "det är en omfattande utredning som ska göras under en kort tid, men jag anser också att den är nödvändig för att vi ska kunna gå mot något bättre. Vi måste vara tydliga med vad vi har för svårigheter och brister idag för att det ska kunna bli bättre för personalen att arbeta i denna myndighet, men också att vi ska kunna ge de bästa tänkbara möjligheterna för de barn, ungdomar och klienter som placeras inom myndigheten."

Uppdaterad: