2021

 • Aldrig Ensam

  Seko klubb SiS kampanj "Aldrig Ensam" får stöd från Arbetsmiljöverket.

 • Motioner

  Vad vill du förändra!? Det kan vara inom vår organisation eller inom myndigheten SiS.      

 • Internationella kvinnodagen

  "Tack! för er alla som haft modet att gå före! Hade det inte varit för alla modiga kvinnor och män som vågat säga NEJ!, sätta stopp, gå mot de dåvarande normerna, så hade vi aldrig fåt...

 • SiS diskussion i Riksdagen

  § 11  Svar på interpellation 2020/21:350 om säkerhetsbrister vid Sis ungdomshem

Uppdaterad: