Statskontoret rapport

Publicerad:

Hej! Nu har Statskontoret släppt sin rapport vilket är en utredning av SiS som helhet.

Denna utredningen kom till tack vare er Seko- medlemmar i och med vår arbetsmiljöenkät som blev rapporten "En myndighet i förfall"

Med vår rapport och med hjälp av stort mediapåslag fick vi gehör och kontakt med socialministern Lena Hallengren. Seko har träffat Lena ett flertal tillfällen och belyst våra medlemmars arbetsmiljö och förutsättningar att arbeta inom SiS. Lena Hallengren gav då Statskontoret i uppgift att utreda SiS och göra en total genomlysning av hela myndigheten.

RapportStatskontoret.pdf

Granskad: