Socialministern besöker SiS

Publicerad:

I morgon 12/2 kommer socialministern Lena Hallengren och SiS generaldirektör (GD) Elisabeth Åbjörnsson Hollmark och besöker SiS ungdomshem Stigby.

Seko har länge drivit ärenden och frågor för att förbättra behandlingsassistenters arbetsmiljö. Seko presenterade arbetsmiljörapporten " En myndighet i förfall" vilket bygger på enkätsvar från medlemmarna. Rapport_SIS_en_myndighet_i_förfall_2019_190307.pdf

Seko har fått gehör dels från socialministern och Statskontoret vilket kommer genomföra en genomlysning av myndigheten och socialministern har blivit inbjuden av Seko att se en institution, att sitta ned och prata nödvändiga förändringar inom SiS.

Granskad: