Ny ordförande

Publicerad:

Nu är alla avtackningar avklarade från alla håll till Mikael Bergkvist, klubbens tidigare ordförande. Mikael satt som ordförande i sex år och gjorde ett enormt arbete med att bygga den här föreningen och göra den till vad den är idag.

Förra veckan hade vi årsmöte i klubben och jag valdes och fick förtroendet att fylla ordföranderollen. Jag vill börja med att tacka så mycket för alla som nominerat och röstat på mig och tror på mig att driva den här klubben framåt.
Jag har många mål med denna klubb, jag vill först och främst att vi ska inom några år vara den största fackklubben inom SiS, och vi har redan börjat en bra start till det målet. Jag vill att vår förening ska vara för alla, att alla räkans och att alla får höras och synas, en demokratisk organisation.
Mitt fokus kommer först och främst att ligga på att samordna, stötta och vägleda klubbstyrelsen där det ingår flertalet nya styrelseledamöter. Att få oss att hitta varandras styrkor, att gå åt samma håll och att arbeta så kommunikativt som möjligt ut i organisationen för att skapa delaktighet och sammanhang.
Jag har suttit i styrelsen i tre år och har engagerat mig mestadels i medlemsfrågor så som rekrytering och organisering. Detta är något jag brinner för och kommer fortfarande att åka runt till institutionerna, satsa på medlemsvård och rekrytera nya medlemmar till vår förening.

För att denna klubb ska kunna växa och utvecklas så har ni seko- ombud en avgörande roll, ni som arbetar närmst alla medlemmar. Med ett tydligt samarbete mellan medlemmarna, seko- ombuden, sektionerna och klubbstyrelsen så kommer vi uppnå gemensamma mål!

Utan er medlemmar stannar det fackliga arbetet!

//Frida Strandberg Landin, ordförande seko SiS

Granskad: