Motioner och nomineringar

Sista dag för inlämning av nomineringar och motioner till klubben är den 12/1 2020

Nomineringar skickas till brittinger.granskar@stat-inst.se

Motioner skickas till peter.kvist@stat-inst.se

Publicerad:

Hej! Nu finns det möjlighet för er medlemmar att aktivt vara med och påverka i vårt förändringsarbete. Det viktigaste är inte att motionen blir rätt skriven, det viktiga är att du får fram vad du vill ha för förändring eller förbättring.

Nedan finns information angånde nomineringarna för posterna till klubbstyrelsen, samt mall och information om hur du skriver motioner till årsmötet.

Ni som redan skickat in förslag om motioner försöker sammanställa era åsikter och idéer med hjälp av materialet som är bifogat, stöter ni på problem så vänder ni er till peter.kvist@stat-inst.se

Val seko 2020.pdf Brev från valberedningen.pdf

Motionsmall.pdf Motionsexempel.pdf

Uppdaterad: