Från vänster: GD Elisabeth Åbjörnsson Hollmark, Ordförande Mikael Bergkvist, Ombud/HSO Stigby, Ida Berglund, Peter Kvist, förhandlingsansvarig, Martin Rapp, vice ordförande, socialminstern Lena Hallengren samt Frida Strandberg Landin, medlemsansvarig

Besök på Stigby

Publicerad:

Seko SiS bjöd idag in till ett möte bestående av socialministern Lena Hallengren och Generaldirektören (GD) Elisabeth Åbjörnsson Hollmark. Mötet hölls på SiS ungdomshem Stigby på Visingsö.

Mötet syftade till att prata om arbetsmiljön för de anställda inom SiS, genomlysningen av myndigheten på uppdrag av Statskontoret som vi fick gehör genom vår arbetsmiljöenkät som blev rapporten " En myndighet i förfall". Kravlistan från Seko vilket diskuterades finns i rapporten nedan.

Samt fördes samtal om SiS uppdrag i helhet, förbättringsområden och kvalitet på vård- och behandling i en trygg arbetsmiljö för de anställda.

Rapport_SIS_en_myndighet_i_förfall_2019_190307.pdf

Granskad: