Aktuellt

 • Mer våld inom SiS

  Det har skett en tydlig ökning av våldet mot anställda inom SiS

 • Motioner och nomineringar

  Sista dag för inlämning av nomineringar och motioner till klubben är den 12/1 2020 Nomineringar skickas till brittinger.granskar@stat-inst.se Motioner skickas till peter.kvist@stat-inst.se

 • Orange Day

  Idag är det Orange Day. Dagen då hela världen uppmärksammar och protesterar mot det våld som miljontals kvinnor utsätts för varje år. - En tredjedel av alla kvinnor i världen utsätts under sin livstid för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Detta...

 • Felaktig övertidsersättning

  Felaktig ersättning till våra medlemmar!

 • Statskontoret

  En genomlysning av myndigheten pågår tack vare er!