Aktuellt

 • Ensamarbete inom SiS

  Åter igen måste Seko belysa det ofta förekommande och riskfyllda ensamarbetet som pågår i klientnära arbetsuppgifter inom vår myndighet. Våra kollegor får dagligen utsätta sig för situatio...

 • Kapacitetsutredning LVM

  Generaldirektören Elisabeth Åbjörnsson Hollmark har nu fattat beslut kring neddragningar på platser inom LVM. Beslutet grundar sig på en kapacitetsutredning för LVM som är gjord. Beslutet består i: - Rä...

 • SiS ungdomshem Brättegården

  Knän i skrevet, sparkar mot huvudet, spottloskor i ansikte och dödshot - det är vardag för de anställda på Brättegården. Men grovt våld och allvarliga hot polisanmäls inte av institutionschefen. "U...

 • Larm vid utevistelser

  Generaldirektören Elisabeth Åbjörnsson Hollmark har fattat ett beslut för SiS att medarbetarna ska få bära larm vid utevistelser. Seko har tidigare påpekat att det finns brister i säkerheten och kopplat till...

 • Svar från regeringen

  Allt börjat med en tanke, en idé Två seko SiS- ombud, Jimmy Johansson och Frida Strandberg Landin skrev en motion till klubben som gått vidare och ska nu utredas av regeringen.  

 • Nytt nationellt huvudskyddsombud

  Intervju med Anneli Sandén, tidigare engagerad i Seko klubb SiS styrelse men har nu fått ett nytt spännande uppdrag som nationellt huvudskuddsombud, NHSO inom SiS.

 • Midsommar

  Styrelsen önskar alla medlemmar en glad midsommar!  

 • Förbundsstyrelsen

  Seko SiS representeras i förbundsstyrelsen

 • Johannisberg granskas

  Fackordförande: "Ingen ska behöva få stryk på jobbet" Ingen ska behöva få stryk på jobbet säger Valle Karlsson, förbundsordförande Seko. Seko kräver ett stopp för ensamarbetet inom SiS....

 • Statskontoret rapport

  Hej! Nu har Statskontoret släppt sin rapport vilket är en utredning av SiS som helhet. Denna utredningen kom till tack vare er Seko- medlemmar i och med vår arbetsmiljöenkät som blev rapporten "En myndighet i förfall" Med vår rapport och med hjälp av...