Aktuellt

 • SiS ungdomshem Brättegården

  Knän i skrevet, sparkar mot huvudet, spottloskor i ansikte och dödshot - det är vardag för de anställda på Brättegården. Men grovt våld och allvarliga hot polisanmäls inte av institutionschefen. "U...

 • Larm vid utevistelser

  Generaldirektören Elisabeth Åbjörnsson Hollmark har fattat ett beslut för SiS att medarbetarna ska få bära larm vid utevistelser. Seko har tidigare påpekat att det finns brister i säkerheten och kopplat till...

 • Svar från regeringen

  Allt börjat med en tanke, en idé Två seko SiS- ombud, Jimmy Johansson och Frida Strandberg Landin skrev en motion till klubben som gått vidare och ska nu utredas av regeringen.  

 • Nytt nationellt huvudskyddsombud

  Intervju med Anneli Sandén, tidigare engagerad i Seko klubb SiS styrelse men har nu fått ett nytt spännande uppdrag som nationellt huvudskuddsombud, NHSO inom SiS.

 • Midsommar

  Styrelsen önskar alla medlemmar en glad midsommar!  

 • Förbundsstyrelsen

  Seko SiS representeras i förbundsstyrelsen

 • Johannisberg granskas

  Fackordförande: "Ingen ska behöva få stryk på jobbet" Ingen ska behöva få stryk på jobbet säger Valle Karlsson, förbundsordförande Seko. Seko kräver ett stopp för ensamarbetet inom SiS....

 • Statskontoret rapport

  Hej! Nu har Statskontoret släppt sin rapport vilket är en utredning av SiS som helhet. Denna utredningen kom till tack vare er Seko- medlemmar i och med vår arbetsmiljöenkät som blev rapporten "En myndighet i förfall" Med vår rapport och med hjälp av...

 • Ny ordförande

  Nu är alla avtackningar avklarade från alla håll till Mikael Bergkvist, klubbens tidigare ordförande. Mikael satt som ordförande i sex år och gjorde ett enormt arbete med att bygga den här föreningen och göra den till vad den är idag. Förra veckan ha...

 • Besök på Stigby

  Seko SiS bjöd idag in till ett möte bestående av socialministern Lena Hallengren och Generaldirektören (GD) Elisabeth Åbjörnsson Hollmark. Mötet hölls på SiS ungdomshem Stigby på Visingsö. Mötet syftade till att prata om arbetsmiljön för de anställda...

Granskad: