Medlemsbrev November

Hej medlemmar! Igår höll klubben representantskap (digitalt) där flera av Seko- ombuden deltog runt om i landet.

Publicerad:

Mötet var ett halvårsmöte eller vad vi kallar budgetmöte då vi bland annat beslutar om budget, ekonomiska satsningar och verksamhetsplan.

På mötet hölls även flertalet föredragningar om vårt pågående rektyeringsprojekt och jämställdhetsprojekt men också information från vår ombudsman Lars Johansson om vad som händer inom förbundet Seko.

Det var tre inskickade motioner till mötet som behandlades och vi tycker det är väldigt bra och roligt att ni medlemmar engagerar er och vill vara med och göra förändringar och förbättringar, både inom vår organsiation och hos arbetsgivaren. Tack till er som bidraget!

Här kan ni ta del av den beslutade verksamhetsplanen VerksamhetsplanSekoSiS2024.pdf 

All information, handlingar och protokoll kommer finnas tillgängligt för er på hemsidan så fort det är justerat. Det ligger då under fliken "Protokoll"

Om ca två veckor kommer de medlemsansvargia åka upp till Norrland för att besöka våra tre nordligaste institutioner Vemyra, Renforsen och Johannisberg. Vi hoppas på att få träffa flera medlemmar och anställda och få mycket med oss vidare till klubben för att driva med skyddsorganisationen och arbetsgivaren. 

Uppdaterad: